nieuws

Duurzame logistiek

bouwbreed

Besparingen in het transport zijn mogelijk en noodzakelijk. Minder kilometers, minder lading, minder brandstof. Daardoor blijven kosten bespaard en sparen we het milieu. Dat klinkt ook voor de bouwsector als muziek in de oren. Maar de realisatie van zo’n duurzame ontwikkeling kost wel degelijk financiële en maatschappelijke investeringen. Om nog maar te zwijgen van de organisatorische en gedragsmatige aanpassingen.

Besparingen in het transport zijn mogelijk en noodzakelijk. Minder kilometers, minder lading, minder brandstof. Daardoor blijven kosten bespaard en sparen we het milieu. Dat klinkt ook voor de bouwsector als muziek in de oren. Maar de realisatie van zo’n duurzame ontwikkeling kost wel degelijk financiële en maatschappelijke investeringen. Om nog maar te zwijgen van de organisatorische en gedragsmatige aanpassingen.
Minder behoefte aan het vervoeren van goederen is alleen te realiseren door aan te sluiten bij ideeën en initiatieven in de markt. Dat was bijvoorbeeld het geval bij het onlangs afgesloten project ‘Transportbesparing’.
De ervaringen en voorbeelden zijn inmiddels geborgd en overgeheveld naar het nieuwe programma Duurzame Logistiek. Dat duurzaamheid in deze sector ‘scoort’ zal nog wel bewezen moeten worden, ondanks allerlei ‘logische’ uitgangspunten. Zoals de constatering dat een duurzame logistiek behoort bij een duurzame bedrijfsvoering.

Kostenbesparingen

Goederenstromen compacter maken, slimmer organiseren en zuiniger vervoeren blijkt overigens in de praktijk geen gemakkelijke opgave. En toch zal het moeten, want overheid, zakenpartners en consumenten willen weten hoe duurzaam organisaties en hun dienstverlening eigenlijk zijn.
Welke CO 2- uitstoot wordt gerealiseerd of bespaard? Hoeveel fijnstof wordt veroorzaakt (of gereduceerd)? Zijn er vervoersalternatieven en wat leveren die op?
Het zijn aspecten die zeker niet alleen op directieniveau, maar vooral ook binnen de logistieke organisatie en op het niveau van product en productie serieuze en voortdurende aandacht verdienen. Op dit aspect zal ook krachtdadig geëxperimenteerd en geïnnoveerd moeten worden, iets wat door het onlangs gepresenteerde innovatieprogramma Duurzame Logistiek wordt gestimuleerd. De aftrap ervan had plaats tijdens een netwerkborrel van Connekt. Secretaris-generaal Wim Kuijken van Verkeer en Waterstaat liet bij die gelegenheid weten hoe belangrijk de logistieke sector is. Deze ‘draaischijf voor de economie’ is met 700 tot 900 duizend werknemers goed voor zo’n 10 procent van de nationale werkgelegenheid. Alleen al daarom is het van groot economisch belang duurzaamheid in te zetten om logistieke processen efficiënter te maken. En dat kan. Milieubesparingen leveren ook kostenbesparingen op. Duurzaamheidsprincipes worden steeds meer als onderscheidende marketingtool ingezet.

Gedrag

De verbinding ‘connectiviteit’ tussen duurzaamheid, mobiliteit, economie en infrastructuur is een logische. Economische groei zal bijdragen aan een evenwichtig milieubeleid of tot meer veiligheid. Maar dan zal de sector wel moeten willen investeren in compacte, slimme en energiezuinige oplossingen en maatregelen, die niet alleen betrekking hebben op de techniek, maar ook op het gedrag en de organisatievorm van logistieke ketens.
Het gegeven dat het innovatieprogramma Duurzame Logistiek door twee ministeries, EVO, TLN, stichting Natuur en Milieu en enkele andere brancheorganisaties ook financieel wordt ondersteund is in ieder geval een positief signaal.
Nu nog de “best practices”, want die overtuigen ongetwijfeld meer dan welk programma dan ook. Want dat is een ieder langzamerhand wel duidelijk, echte gedragsverandering vraagt begeleiding en zeer veel tijd.
Kortom, het beeld van een langzaam van koers veranderende olietanker.
Drs. Robbert Coops is sociaal-geograaf en partner van HVR management en consultancy in strategische communicatie in Den Haag
robbert.coops@hvrgroup.nl
info@duurzamelogistiek.nl

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels