nieuws

Drie kapiteins op een schip

bouwbreed

Het Rijksmuseum zou aanvankelijk twee jaar dicht gaan voor de ingrijpende verbouwing; inmiddels is duidelijk dat er minstens acht jaar voor nodig is. Afgelopen week kwam naar buiten dat de vertragingen voor een belangrijk deel te wijten zijn aan een ongelukkige organisatiestructuur.

Het Rijksmuseum zou aanvankelijk twee jaar dicht gaan voor de ingrijpende verbouwing; inmiddels is duidelijk dat er minstens acht jaar voor nodig is. Afgelopen week kwam naar buiten dat de vertragingen voor een belangrijk deel te wijten zijn aan een ongelukkige organisatiestructuur.
Twee ministers en een ambitieuze museumdirecteur probeerden alle hun stempel te drukken op het ontwerp. Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen fourneerde het leeuwendeel van het geld; de Rijksgebouwendienst van VROM was de formele opdrachtgever, terwijl museumdirecteur Ronald van der Leeuw ook zijn ideeën had over de verbouwing. Wie de knoop moest doorhakken bij verschillen van inzicht bleef onduidelijk. En conflicten leken bijna ingebakken in de opzet.
De architecten Cruz en Ortiz wonnen de prijsvraag voordat überhaupt een projectorganisatie was opgezet en werden in een gedwongen huwelijk gemanoeuvreerd met restauratiearchitect Van Hoogevest die een andere inschrijving had gewonnen.
Bij de rel rond de ingang van het fietserstunneltje trok toenmalig staatssecretaris Medy van der Laan de macht naar zich toe en maakte een einde aan het driekoppige ‘college van principalen’. De Rijksgebouwendienst veranderde van opdrachtgever in opdrachtnemer en werd verantwoordelijk voor de uitvoering. De Leeuw moest voortaan rapporteren aan de ministeries in plaats van dat hij op voet van gelijkwaardigheid met hen overlegde.
De verwachting is dat het Rijksmuseum eind 2010 de deuren opent.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels