nieuws

Weg vrij voor verbreding Westerschelde

bouwbreed

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de al in 2005 getekende Scheldeverdragen. Inzet van dit verdrag tussen België en Nederland is de Westerschelde te verbreden en verdiepen zodat de Antwerpse haven beter bereikbaar wordt voor grotere schepen.

De schade die dat veroorzaakt aan natuur moet worden gecompenseerd. Een onafhankelijke commissie zoekt naar alternatieven voor de Zeeuwse polders die nu in aanmerking komen om voor natuurherstel onder water te worden gezet. De coalitiepartners in de Kamer riepen de regering hiertoe op.
Minister Verburg (Landbouw) en staatssecretaris Huizinga (Waterstaat) hebben herhaaldelijk aangegeven dat ze alles op alles gaan zetten om de Zeeuwse poldergronden vrijwillig te verwerven. Ze hebben tot 2010 om te bedenken hoe het natuurherstel bij de Westerschelde vorm kan krijgen. Ook de Eerste Kamer moet de Scheldeverdragen nog goedkeuren. De Vlaamse regering stemde al eerder in.
De motie over de normen voor de waterkeringen van het CDA en PvdA is ook aangenomen. De fracties vinden dat de huidige normen zo zijn verouderd en dat aanpassing nodig is. Nieuwe inzichten door klimaatverandering, bodemdaling en zeespiegelstijging vragen daar om. Volgend jaar wordt nu – tegen de zin van staatssecretaris Huizinga – begonnen met een actualiseringsdebat. Huizinga wilde liever de discussie over de nieuwe normen meenemen in haar beleidsnota Waterveiligheid. Die verschijnt eind volgend jaar.
Dinsdag werd ook duidelijk dat de noordelijke provincies 160 miljoen euro extra krijgen voor het opknappen van de spoorwegdriehoek Groningen-Leeuwarden-Zwolle.

Reageer op dit artikel