nieuws

Vier pps-projecten over naar joint venture BAM

bouwbreed Premium

De joint venture van BAM PPP met Dutch Infrastructure Fund (DIF) heeft vier Engelse pps-projecten verworven. Dit betekent tegelijkertijd de formele oprichting van de joint venture.

De publiek-private werkmaatschappij van BAM heeft eind mei al aangekondigd samen met DIF een joint venture op te willen richten. Doel hiervan is lopende pps-projecten te gelde te maken. In de joint venture heeft BAM nu nog een belang 75 procent. De bedoeling is echter dat uiterlijk eind volgend jaar beide partners ieder de helft houden. De verkoop nu van 25 procent aan DIF levert BAM een boekwinst op van 12,5 miljoen euro. Die is al verdisconteerd in de winstverwachting van het bedrijf over heel 2007 van 310 miljoen euro. Dit alles past in de desinvesteringsstrategie voor de lange termijn. BAM streeft naar een stabiele pps-portefeuille die een bepaalde waarde niet overschrijdt. Door de nieuwe boekhoudregels zou de pps-portefeuille een te zware last voor de boeken zijn. De door verkoop aan de joint venture vrijkomende middelen gebruikt BAM om het actieve beleid en toenemend aantal biedingen van BAM PPP te ondersteunen.

Reageer op dit artikel