nieuws

Pluim werkt beter dan de schandpaal

bouwbreed

Bruno Bruins ziet liever scheve ogen dan zwarte lijsten in zijn poging om 33 urgente projecten in de Randstad te versnellen. Een pluim werkt beter dan de schandpaal. Bovenaan het lijstje prijkt de A4 Midden Delfland en met de A4-Zuid hoopt de kersverse gezant te bewijzen dat projecten zonder rijksgeld ook uitvoerbaar zijn.

Inmiddels liggen 33 mapjes op zijn bureau in het kantoor aan de Plesmanweg: Schiphol-Almere, Tweede Maasvlakte, Hoekse Waard en verdubbeling van het spoor tussen Den Haag en Rotterdam. Bruins vindt het verfrissend dat Eurlings van een echt doe-ministerie is benoemd tot coördinerend minister. “Ik sta helemaal achter het uitgangspunt om concrete projecten te benoemen en de verantwoording te leggen bij bestuurlijke duo’s. Bij de keus voor een andere aansturing, verval je al snel in vormdiscussies en dat hebben we al veel te lang geprobeerd.”
Het ministerie van Verkeer en Waterstaat is weliswaar de nieuwe uitvalsbasis voor Bruins, maar hij ziet zich beslist niet als vertegenwoordiger van het Rijk. Het logo van het ministerie wil hij dan ook niet op zijn visitekaartje.
De VVD’er vond, na acht maanden pluche, meteen een parkeerfunctie als waarnemend burgemeester van Leidschendam/Voorburg. Voor een permanente benoeming als burgemeester vindt hij zichzelf nog te jong. De ministerraad gaf hem onlangs de opdracht “kansen te signaleren en ze te benutten door overheid, markt en organisaties bij elkaar te brengen”. Dat klinkt vaag, geeft de gezant meteen toe. Hij ziet voor zichzelf een rol op de achtergrond en laat bij geboekte successen de schijnwerpers graag over aan de verantwoordelijke duo’s. Heel veel praten, aftasten en bemiddelen. “Een hand op de schouder en een duwtje in de rug”, vat Bruins zijn nieuwe baan samen.
De minister presenteerde afgelopen zomer zijn plannen nog met de dreiging van ‘shaming’ voor bestuurders die dwarsbomen en tegenwerken. Bruins ziet daar weinig in en verwacht meer resultaat door bestuurders in het zonnetje te zetten: “Scheve ogen van anderen die dat resultaat niet hebben bereikt, is minstens zo effectief.”
Met enige jaloezie heeft Bruins het project Sur Metro in de Madrid uitgeplozen. Binnen zes jaar is de metrolijn naar de buitenwijken van de Spaanse hoofdstad gerealiseerd. “Dat moet bij ons toch ook kunnen.” Zijn hoogste prioriteit is dan ook het verkorten van procedures. “Mijn idee is om procedures effectief te stroomlijnen zonder belangen te schaden. Bijvoorbeeld voor de aanleg van Randstadrail moesten we 400 vergunningen aanvragen. Ik kon het niet geloven toen ik dat als verantwoordelijk wethouder voor het eerst hoorde. Het is gelukt, maar feitelijk doe je daar toch niemand een plezier mee.”
Bruins wil volgend jaar zijn stapel met 33 mappen al zien slinken. Bovenaan zijn urgentielijst staat de A4 Midden Delfland. “Beslissen en dan de agenda’s trekken voor de uitvoering, zou ik zeggen.” Bruins vindt de 8 kilometer bij Rotterdam het schoolvoorbeeld van hoe het niet moet en weet zeker dat veel bestuurders zijn mening delen. Daarna vaart zetten achter de OV-autoriteit, A4 Zuid en Zuidplaspolder.
Een stille wens is het programma uit te breiden met een onderzoek naar een levenslang ov-abonnement. “Het gebruik van openbaar vervoer beperkt zich nu voor veel mensen tot de studententijd en na het pensioen. Met een relatief goedkoop levenslang abonnement zouden mensen voor een veel langere periode kiezen voor de trein, tram of bus. Bovendien kun je bij de invoering meteen een enorme impuls geven aan de uitbreiding van het netwerk.” Een stokpaardje geeft hij toe.
Wel onderdeel van het programma en waarschijnlijk makkelijker uitvoerbaar, is de instelling van één OV-autoriteit. “Koppelen van de dienstregelingen van Rotterdam en Haaglanden helpt doorgaande lijnen te creëren en minder overstappen. Als het lukt een grote dienstregeling in te voeren, volgt daarna uitbreiding van dat gebied. Daarnaast kan je daar nog onderwerpen als fietsbeleid, veiligheid en bereikbaarheid van bedrijfsterreinen aan koppelen”
Bruins is het niet eens met de kritiek dat alleen de negen projecten waarvoor budget is gereserveerd een serieuze kans van slagen hebben. Zo zijn er vijf projecten waarvoor helemaal geen geld nodig is en ook de A4-Zuid heeft weinig rijksbudget nodig.
“We moeten versnellers aan boord tillen. Binnenhalen van private partijen kan daarvoor in een aantal gevallen helpen.” Bruins heeft afgelopen week met eigen ogen gezien hoe serieus marktpartijen de kans grijpen om invulling te geven aan het gebied ten zuiden van Rotterdam en was onder de indruk van de bereidheid van private partijen om fors te investeren. Het viel hem op dat niemand hardop een uitvoeringsdatum durfde te noemen. “In de wandelgangen heb ik 2012, 2015 en 2020 gehoord. Ik weet nu nog niet welke datum realistisch is, maar dit project kan wel bewijzen dat het anders kán.” ■

Curriculum vitae

Bruno Bruins (1963) ondersteunt sinds november als ‘Randstad Gezant’ minister Eurlings bij de uitvoering van het Programma Randstad Urgent. De VVD’er studeerde rechten en bestuurskunde, werkte bij enkele vervoersbedrijven, was verkeerswethouder van Den Haag (2000-2006) en voorzitter van veiligverkeersorganisatie 3VO. Van juli 2006 tot februari 2007 fungeerde hij als staatssecretaris van Onderwijs, Daarna werd hij benoemd als waarnemend burgemeester van Leidschendam-Voorburg.

Reageer op dit artikel