nieuws

‘Niet goed aangelegdeventilatie wreekt zich altijd’

bouwbreed Premium

Gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning; de opdrachtgever eist niet altijd dat de installateur zo’n systeem volgens de voorschriften aanlegt. “Dat wreekt zich”, zei directeur Jaap Hogelink van ISSO, de denktank van installateurs, op een bijeenkomst van de TVVL.

Een paar gevolgen: een lawaaierige installatie die niet goed in te regelen is en instructies die ontbreken, zodat de gebruiker ook niet zelf kan proberen de problemen op te lossen. Hogelinks organisatie geeft als ISSO62 een richtlijn uit voor gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning. GIW-ISSO 2007 is een andere referentie voor een goed werkende installatie. “Opdrachtgevers kunnen problemen voorblijven door alleen installateurs in te schakelen met een certificaat volgens Komo-Instal en zij werken volgens BRL 6000-10.”
Een goed ontworpen en uitgevoerde ventilatie draagt bij aan een beter binnenklimaat. En een goed binnenklimaat houdt leerlingen in een schoolklas letterlijk beter bij de les. Een studie leerde de GGD IJssellanden dat ruim 80 procent van tachtig scholen in het werkgebied met een teveel aan CO2kampt. Bij 64 procent zaten 1000 delen CO2in een miljoen delen lucht; in 36 procent om 1400 delen CO2. Voor nieuwbouwscholen streeft de GGD naar 650 delen CO2in een miljoen delen lucht; voor bestaande gebouwen mag het maximum niet boven 800 uitkomen. Beduidend minder dan de 1200 die het Bouwbesluit voorschrijft.
Praktijkproeven in Nederland en daarbuiten leren dat installatiekosten voor een goed binnenklimaat in scholen circa 160 euro per vierkante meter bruto vloeroppervlak bedragen. Peter van den Engel van Deerns Raadgevende Ingenieurs: “Altijd minder dan de kosten van bijvoorbeeld ziekteverzuim als gevolg van een slecht binnenmilieu.”
“Dat laatste weegt nog zwaarder voor kantoren”, vindt Paul Roelofsen van de Grontmij. Bedrijven kunnen dat verzuim volgens hem voorblijven met de ISSO/Reha-handleiding 901.

Terugverdientijd

“De inhoud legt de basis voor een goed binnenklimaat”, zegt Roelofsen. “Het comfort is groter dan dat van de veel gevolgde norm van de Rijksgebouwendienst en het extra energieverbruik is hooguit 1,5 procent groter.” De meerkosten zijn in gemiddeld 2 jaar terugverdiend. Tegenover die uitgaven staan verdiensten in de vorm van zo’n 15 procent meer productiviteit en 2,5 procent minder ziekteverzuim.
In ziekenhuizen kan een goed ontworpen en uitgevoerde ventilatie de overdracht van infecties verhinderen, denkt Atze Boerstra van BBA Binnenmilieu. “Jaarlijks vinden zo’n 100.000 ziekenhuisinfecties plaats en overlijden ruim honderd mensen aan infecties die via de lucht worden overgebracht.” De praktijk leert dat goed ventileren het halve werk is én dat personeel beter gedijt met meer ventilatie.
Waarna de vraag rijst of artsen in een beter binnenklimaat ook minder fouten maken. Daar is eigenlijk nog geen onderzoek naar gedaan: Boerstra moet het antwoord vooralsnog schuldig blijven.

Reageer op dit artikel