nieuws

Milieuregelgeving digitaal

bouwbreed Premium

Wie gaat bouwen, komt in aan- aanraking met milieuregelgeving. Onder de noemer milieuregelgeving gaat een aanmerkelijke hoeveelheid aan veelal complexe en veranderende regels schuil. Voorafgaand en gedurende de bouw kunnen diverse partijen, betrokken bij het bouwproces, met deze regels worden geconfronteerd. De conconfrontatie met deze complexe regelgeving kan vertraging in de bouw en hogere bouwkosten met zich brengen. In opdracht van SBR en CROW is daarom door het IBR ‘De Praktijkgids milieuregelgeving in het bouwproces’ geschreven. Deze gids is om verschillende redenen bijzonder van opzet.

Wie gaat bouwen, komt in aan- aanraking met milieuregelgeving. Onder de noemer milieuregelgeving gaat een aanmerkelijke hoeveelheid aan veelal complexe en veranderende regels schuil. Voorafgaand en gedurende de bouw kunnen diverse partijen, betrokken bij het bouwproces, met deze regels worden geconfronteerd. De conconfrontatie met deze complexe regelgeving kan vertraging in de bouw en hogere bouwkosten met zich brengen. In opdracht van SBR en CROW is daarom door het IBR ‘De Praktijkgids milieuregelgeving in het bouwproces’ geschreven. Deze gids is om verschillende redenen bijzonder van opzet.

Tabellen

In de eerste plaats bevat de gids niet zozeer een opsomming maar veel eerder een chronologische bespreking van de mogelijk relevante milieuregelgeving in de ontwikkelings- en bouwfase. Deze chronologie is te vinden in hoofdstuk 3 tot en met 5. Zo begint hoofdstuk 3 met de fase van planning en voorbereiding. Hoofdstuk 4 bouwt daar met de fase waarin de voorbereidende grondwerkzaamheden plaatsvinden op voort en hoofdstuk 5 sluit af met de fase waarin uitvoering wordt gegeven aan het werk. In de tweede plaats verwijst de gids naast de bespreking van de regelgeving ook naar verschillende (veelal gratis en digitale) informatiebronnen, zoals internetsites, handleidingen/brochures en literatuur, wet- en regelgeving, kamerstukken, rapporten en ju-risprudentie. Doordat veel van de verwijzingen directe hyperlinks zijn, is de desbetreffende informatie direct beschikbaar. Bovendien bevat de uitgave ook links die ver-wijzen naar (andere) paragrafen van de gids zelf. Met de functie in Adobereader ‘ga naar vorige weergave’ (of ga naar volgende weergave) kun je met een druk op de knop terugkeren naar het gedeelte waarin de verwijzing wordt gemaakt. Het kan ook met de Alt+linker pijltje of -rechter pijltje. Overzichtelijk zijn ook de schema’s en tabellen (met de termijnen waarmee in de bouwwereld rekening gehouden dient te worden en tot welk bevoegd gezag men zich moet wenden voor relevante vergunningen, ontheffingen en aanvragen voor toestemming) die telkens worden gegeven na de bespreking van de desbetreffende milieuregelgeving.
Bouwkosten
De Inleiding van de gids meldt dat de benodigde gegevens zijn verzameld door middel van een bureau-studie. Een breed samengestelde begeleidingscommissie heeft de conceptteksten beoordeeld en heeft de gids naast juridische kennis en ervaring ook kunnen aanvullen met praktijkervaringen die onmisbaar waren voor de opzet van de Praktijkgids. Ook om die reden is de gids een aanwinst voor ontwikkelaars, bouwers en overheden die in de dagelijkse praktijk met het besprokene (kunnen) worden geconfronteerd. Tot slot is het vermelden waard dat de lezer de mogelijkheid wordt geboden direct melding te maken van onjuistheden in de hyperlinks. Dit bevordert de actualiteit van de informatie en daarmee minder vertraging in de bouw en een vermindering van de bouwkosten.

Reageer op dit artikel