nieuws

Inperken CO2 hoeft niet veel te kosten

bouwbreed

Grote organisaties letten steeds meer op hoeveel CO2 ze uitstoten. “Dat kan altijd wel minder,” vindt directeur Bram Adema van dienstverlener Corporate Facility Partners uit Apeldoorn. “En het hoeft niet eens wat te kosten.”

Gebouwen brengen veel koolstofdioxide oftewel CO2in de lucht; exclusief het verkeer van en naar bijvoorbeeld kantoren gaat het om zo’n 35 procent van de totale uitstoot. “Inclusief dat verkeer zelfs om de helft,” rekent Adema voor. CFP ontwikkelde een methode die organisaties leert hoeveel CO2ze in de lucht brengen. Met de bevindingen biedt een bedrijf de gelegenheid een meer gedetailleerd milieujaarverslag samen te stellen. De cijfers kunnen weer maatregelen in gang zetten die de uitstoot met zeker 10 tot 40 procent verminderen. En niet zelden kan dat kostenneutraal.
De ‘quick scan’ kijkt alleen naar de activiteiten die een organisatie zelf onderneemt, legt Adema uit. “Wel naar de uitstoot door bijvoorbeeld de lease-auto’s die een bedrijf gebruikt maar niet naar de uitstoot door onder meer de leveranciers.” De inventarisatie gaat weer wel in op de hoeveelheid CO2die een organisatie in de lucht brengt met de producten die een leverancier bezorgt.
Het is dan de bedoeling dat ook leveranciers zo’n inventarisatie laten uitvoeren. Met het resultaat kunnen ze onder meer een inschrijving onderbouwen. Adema: “En wanneer iedereen een quick scan laat doen ontstaat in bijvoorbeeld de dienstverlening een vrij gedetailleerd beeld van de hoeveelheid CO2die met deze bedrijfsactiviteiten in de lucht komt.” En ondernemingen die een ander bedrijf willen inschakelen kunnen uit de verschillende balansen aflezen wie daarmee de minste CO2in de lucht jaagt.

Stichtingskosten

In de inventarisatie van de exploitatie van een gebouw komt het energieverbruik van een organisatie aan de orde, net als het vervoer, het afvalbeleid en het waterverbruik. Bij de stichtingskosten van het gebouw en het bedrijfsbeleid gaat het over de inkoop en de werkwijze. Het is niet iedereen gegeven daar iets bruikbaars uit af te leiden.

Reageer op dit artikel