nieuws

Ede maakt plan voor verdiept station met rails eroverheen

bouwbreed Premium

De gemeente Ede heeft een alternatief plan gepresenteerd voor het oplossen van de spoorbarrière in de stad. Niet het spoor, maar het station moet verdiept worden aangelegd, is nu het voorstel.

Het alternatieve plan valt met 110 miljoen euro ruim 50 miljoen goedkoper uit dan het oorspronkelijke voorstel om het spoor door Ede te verdiepen. Daarmee is het volgens de gemeente financieel haalbaar.
Een bestaande onderdoorgang wordt aanzienlijk verbreed en moet een soort parkachtige verbinding vormen tussen beide zijden van het spoor. Het nieuwe station komt onder de spoorlijn te liggen. De spoorlijn zelf komt op enkele plaatsen tot 1,5 meter dieper te liggen en als een ‘dalbrug’ onder meer over het nieuwe station heen gaan.
Verlaging van het spoor in combinatie met technische aanpassingen aan de treinen en het spoor moeten geluidsoverlast door het treinverkeer beperken.
Op de valreep heeft de gemeente dit nieuwe plan aan minister Eurlings (VWS) voorgelegd. Daarmee hoopt Ede de subsidie van 40 miljoen euro, beloofd door Eurlings’ voorganger Peijs, alsnog binnen te halen.
De oorspronkelijke plannen voor een verdiept spoor en een nieuw treinstation Ede-Wageningen zouden ruim 160 miljoen euro gaan kosten. Minister Eurlings liet onlangs weten alleen aan het megaproject te willen bijdragen als de gemeente voor 1 december met een financieel sluitend plan zou komen.

Rijksbijdrage

Of Ede inderdaad op een bijdrage van 40 miljoen kan rekenen, is nog maar de vraag. Volgens de gemeentelijke D66 fractie heeft het rijk toegezegd 25 procent van de kosten, met een maximum van 40 miljoen te willen betalen. Op basis van het nieuwe plan zou het dan gaan om een bedrag van 27,5 miljoen euro. Naast het rijk heeft de provincie Gelderland 30 miljoen euro toegezegd, de gemeente steekt zelf 10 miljoen euro in het project.

Reageer op dit artikel