nieuws

Commissie: Plan Maasvlakte goed

bouwbreed

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft de milieueffecten van de aanleg van de Tweede Maasvlakte goed in kaart gebracht.

Dat heeft de commissie milieueffectenrapportage bekendgemaakt.
De commissie liet in juni weten dat het havenbedrijf extra onderzoek moest doen naar de milieueffecten van de plannen voor de uitbreiding van de Rotterdamse haven. Het aanvullende onderzoek dat inmiddels is gedaan, is voldoende om het plan verder in procedure te brengen, aldus de commissie.
Volgens de commissie heeft de haven voldoende aannemelijk gemaakt dat de aanleg van de Tweede Maasvlakte niet tot verslechtering van de luchtkwaliteit hoeft te leiden. Ook is aangetoond dat de zandwinning geen onaanvaardbare schade aanricht aan de natuur in de voordelta.

Reageer op dit artikel