nieuws

Bundeling krachten sector prefab beton

bouwbreed Premium

Drie brancheorganisaties uit de sector prefab beton zijn samengesmolten tot de nieuwe belangenbehartiger AB-FAB. De fusie bundelt een twintigtal bedrijven met een gezamenlijke jaaromzet van een miljard euro.

Doel van de nieuwe organisatie is om de slagvaardigheid van het werken met prefab beter voor het voetlicht te halen. De naam AB-FAB staat voor Associatie van Betonfabrikanten Nederland maar is tevens een knipoog naar de slogan Absolutely Prefabulous. “Uit het rapport van bankverzekeraar ING blijkt duidelijk dat we in de Nederlandse bouw handen tekort komen”, zegt voorzitter Lambert Teunissen, tevens directeur van het bedrijf VBI. “De productie zal omhoog moeten. Anders kan niet voldaan worden aan de vraag. De benodigde mensen zijn niet zo maar te importeren. Je heb kennis nodig van de regelgeving, van de vergunningen, dus van onze taal. Met vreemdelingen stijgen de faalkosten en dreigen al snel budgetoverschrijdingen”.
Het antwoord op de toenemende spanning tussen vraag en krappe arbeidsmarkt is volgens de AB-FAB kiezen voor prefab. Teunissen: “Als organisatie willen we laten zien wat allemaal mogelijk is. Daartoe zetten we een website op en zullen lezingen gaan geven op scholen en universiteiten. Het bouwonderricht is sterk traditioneel. Alsof we nog steeds bouwen zoals in de tijd van de Romeinen”.

Efficiënter

Volgens Teunissen moet de moderne bouwlocatie zich steeds meer ontwikkelen tot een assemblageplaats. De AB-FAB zal de kennis van de aangesloten bedrijven bijeen brengen om de ontwerpen steeds meer op elkaar af te stemmen.
De organisatie is zowel de opvolger van Belton (betonconstructies), Prepal (heipalen) als Bevlon (vloersystemen). “De nood om efficiënter te bouwen is hoog”, zegt Teunissen. “Alle fabrikanten zien dat de schema’s niet gehaald worden. We vallen van de ene in de andere vertraging. In de toekomst moet meer industrieel gebouwd worden. Auto’s maken we ook niet meer met de hand. En toch is de auto steeds betaalbaarder geworden”.

Reageer op dit artikel