nieuws

VROM: Woningtekort in Groningen 2,6 procent

bouwbreed Premium

In Groningen is in 2010 een woningtekort van 2,6 procent. Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie van VROM. De druk op de woningmarkt in de provincie is daarmee vergelijkbaar met de Randstad.

In de provincies Utrecht en Noord-Holland bedraagt het woningtekort in 2010 respectievelijk 2,8 en 2,7 procent, becijfert het ministerie in het rapport Primos Prognose 2007.
Het hoge woningtekort in Groningen wordt veroorzaakt door een bouwprogramma dat ver achterblijft bij de behoefte. Voor de periode tot en met 2010 zouden in de provincie ten minste 6000 woningen aan de voorraad toegevoegd moeten worden, terwijl de groei op niet meer dan de helft uitkomt.
Zuid-Holland heeft in 2010 een woningtekort van 1,5 procent, waarmee de provincie als enige in de Randstad het streefpercentage van het kabinet haalt. Noord-Brabant maakt de komende jaren een stevige inhaalslag. In de provincie halveert het woningtekort van 2,7 procent nu naar 1,3 procent in 2010.
Ondanks de stevige tekorten op regionaal niveau, denken de onderzoekers dat het landelijke streefpercentage van 1,5 tekort in 2010 wel haalbaar is. Hiervoor laten zij de tekorten in het Westen en het Noorden wegvallen tegen de overschotten die de komende jaren gaan ontstaan in de provincies Zeeland en Drenthe. Daar zijn over vier jaar overschotten van respectievelijk 0,9 en 0,4 procent.
Limburg blijft ondanks een krimpende bevolking in 2010 met een woningtekort van 0,7 procent zitten. Overijssel en Friesland rekenen tegen die tijd met een woningtekort van 0,1 procent.

Polder

In Flevoland komt het woningtekort op 1,9 procent uit. Het relatief hoge percentage dankt de dun bevolkte polderprovincie aan een spectaculaire groei van de huishoudens met bijna eenderde naar meer dan 60.000. Het landelijke gemiddelde ligt drie keer zo laag op een groei van het aantal huishoudens met 9,6 procent.

Reageer op dit artikel