nieuws

Vogelaar wil rem op inspraak

bouwbreed Premium

Den Haag – Minister Vogelaar wil een rem zetten op het “circus” van bezwaarprocedures bij woningbouwprojecten. Daarnaast wil ze met de twintig regio’s voor een langere periode productieafspraken maken, zodat de bouwers veel beter kunnen inspelen op de vraag.

Bij de officiële oplevering van de 7 miljoenste woning gisteren in Arnhem, lichtte Vogelaar een tipje van de sluier op over het eind deze maand te presenteren actieprogramma waarmee ze de woningbouwproductie wil aanjagen.
Op basis van gesprekken met de regio’s concludeert de minister dat de planfase de meeste tijd kost en dat de bezwaarprocedures de woningproductie behoorlijk vertragen. “Ik begrijp dat een aantal mensen zeer ervaren is en eindeloos kan doorgaan op basis van steeds weer andere regelgeving”, aldus Vogelaar. Volgens haar is de balans tussen het individuele en het collectieve belang zoek. “We gaan in het kabinet eens kritisch kijken of we het begrip belanghebbende niet veel te ruim hebben gedefinieerd.”
De minister liet weten dat zij zich vooral zorgen maakt of er vanaf 2009 voldoende nieuwe woningen gaan bijkomen. “Dat is absoluut geen vanzelfsprekendheid.” In dat verband wees ze niet alleen op de tijdrovende procedures maar ook op stijgende bouwkosten, hogere grondprijzen, het gebrek aan handen bij de bouwers en deskundigen bij gemeenten.
Volgens haar zijn extra maatregelen hoe dan ook nodig. Los van de aanstelling van bouwregisseurs in de regio’s om de productie aan te jagen voelt Vogelaar er veel voor om de nieuwe woningbouwafspraken met de regio’s voor tien jaar vast te leggen in plaats van de huidige vijf jaar. Dit leidt tot continuïteit van de opdrachtenstroom en zorgt er daarmee voor dat de bouw de productie beter aan kan.
De minister liet verder weten dat zij “puzzelt” op een manier om de grondprijzen niet langer een remmende factor te laten zijn. “Ik heb geconstateerd dat de partijen elkaar gevangen houden. Dat moeten we doorbreken.”

Reageer op dit artikel