nieuws

Studie Ruit van Rotterdam

bouwbreed

Het Rijk start begin volgend jaar met een verkenning naar de grootste en drukste ringweg van de Benelux, de zogenaamde Rotterdamse Ruit.Dat blijkt uit een brief die verkeersminister Eurlings naar de Tweede Kamer zal sturen.

In de verkenning voor de Rotterdamse ring betrekt Eurlings ook de aanliggende wegen A20, A16, A15 en A4. Ook de schetsen van ambtenaren van Verkeer en Waterstaat en VROM voor een nieuwe weg in de Zuidvleugel, waar oud-minister Winsemius onlangs over repte, neemt hij mee voor de Ruit van Rotterdam. In de schets staat onder andere een idee voor een Périférique bij Rotterdam.
Begin volgend jaar sluit Eurlings een convenant af met de regio om de verkenning te starten. Dat heeft hij eind van deze maand met minister Cramer (milieu) afgesproken.
Eurlings constateert dat er na het oplossen van de bereikbaarheidsproblemen tussen Den Haag en Rotterdam en de aanleg van een A13/16 er nog steeds een aantal knelpunten in de Rotterdamse regio overblijven. Het is daarom nodig te kijken naar nieuwe infrastructuur rond de ring van Rotterdam.

Schets

Eurlings reageert in zijn brief op Kamervragen over de schets van Winsemius. De oud-minister onthulde onlangs dat dit plan in de la is belandt, omdat bestuurders er niet aan durfden. Volgens Eurlings gaat het om een plan op potloodstreepniveau. Het alternatieve tracé loopt via Naaldwijk langs de kust en de Tweede Maasvlakte naar het zuiden. Volgens Winsemius zou de weg zou in één klap een einde kunnen maken aan meerdere bereikbaarheidsproblemen bij Den Haag en Rotterdam. En daarmee een veel betere oplossing bieden dan de A4 Midden-Delfland. Eurlings laat de Kamer weten dat Winsemius zijn tekeningen begin 2007 heeft besproken met regionale bestuurders die het idee verwierpen. Het zou op de korte en middellange termijn ruimtelijk te ingrijpend en te duur zijn.

Reageer op dit artikel