nieuws

Moeder bepaalt beroep zoon

bouwbreed Premium

Vrouwen hebben een doorslaggevende invloed op de beroepskeuze van hun kroost. Daarom moeten wervingscampagnes voor techniekleerlingen zich richten op de moeders van potentiële techneuten. Dat vindt Ben Kemna, regiomanager bij Werk0x26Vakmanschap, een samenwerkingsverband van bedrijven uit onder meer de installatiebranche en de metaal-, elektroindustrie.

De rol die ouders spelen bij de beroepskeuze van hun kroost wordt door deze sectoren maar ook door de bouwbranche zwaar onderschat, aldus Kemna. Moeders en vaders hebben een beeld van het werken in technische sectoren dat niet overeenstemt met de werkelijkheid. Ze veronderstellen dat het gaat om vies, zwaar en gevaarlijk werk. Het is een taak van de bedrijven in deze branches dat beeld bij te stellen. Bijvoorbeeld door ouderavonden te organiseren waar films worden getoond en andere informatie wordt gegeven over hoe het in werkelijkheid toegaat op de werkvloer. Zulke bijeenkomsten zijn ook de aangewezen plek om de beroeps- en carrièremogelijkheden van de technische sectoren onder de aandacht te brengen.

Baas

Zulke samenkomsten worden vooral door vrouwen bezocht, aldus Kemna. “In de praktijk is de vrouw des huizes vaak de baas. Zij hebben dan ook doorslaggevende invloed op de beroepskeuze van hun zonen en dochters en daarmee moet terdege rekening worden gehouden.”
Verder adviseert hij directies van bedrijven zich actief te bemoeien met het geven van voorlichting aan scholieren over werken in de techniek. Volgens Kemna stellen ze zich tot nu toe te passief op. Weliswaar geven ze hun fiat aan sponsoring van voorlichtingsactiviteiten, maar zelf onderhouden ze te weinig contacten met bijvoorbeeld docenten. Door de onverschilligheid van directies, is ook op de werkvloer weinig animo om relaties aan te gaan met het onderwijsveld.

Reageer op dit artikel