nieuws

‘Machinaal straten moet in bestekken’

bouwbreed Premium

Machinaal bestraten moet standaard in de bestekken van gemeenten worden opgenomen. Zo reageren de vakbonden CNV Bouw en Infra en FNV Bouw op de uitkomsten van een onderzoek van de Arbeidsinspectie naar de arbeidsomstandigheden van stratenmakers. Het rapport wijst uit dat slechts weinig machinaal wordt gestraat, met funeste gevolgen voor de gezondheid van stratenmakers. “Gemeenten moeten in het bestek opnemen dat er gezond, dus machinaal, gestraat wordt. Nu laten ze dat open, waardoor bedrijven toch weer handmatig gaan straten”, aldus Edwin Bouwers van FNV Bouw. Gijs Lokhorst, cao-onderhandelaar Bouwnijverheid van CNV Bouw en Infra wijst ook naar de gemeenten. Hij zegt dat het onderzoek van de arbeidsinspectie hem heeft geschokt, maar niet verrast. Hij verwijt gemeenten dat ze in hun bestekken eisen stellen voor handmatig straten. “Wij hebben al meerdere malen bij de VNG aangekaart dat dit niet langer kan. Steeds meer werknemers haken om gezondheidsredenen af.”

Machinaal bestraten moet standaard in de bestekken van gemeenten worden opgenomen. Zo reageren de vakbonden CNV Bouw en Infra en FNV Bouw op de uitkomsten van een onderzoek van de Arbeidsinspectie naar de arbeidsomstandigheden van stratenmakers. Het rapport wijst uit dat slechts weinig machinaal wordt gestraat, met funeste gevolgen voor de gezondheid van stratenmakers. “Gemeenten moeten in het bestek opnemen dat er gezond, dus machinaal, gestraat wordt. Nu laten ze dat open, waardoor bedrijven toch weer handmatig gaan straten”, aldus Edwin Bouwers van FNV Bouw. Gijs Lokhorst, cao-onderhandelaar Bouwnijverheid van CNV Bouw en Infra wijst ook naar de gemeenten. Hij zegt dat het onderzoek van de arbeidsinspectie hem heeft geschokt, maar niet verrast. Hij verwijt gemeenten dat ze in hun bestekken eisen stellen voor handmatig straten. “Wij hebben al meerdere malen bij de VNG aangekaart dat dit niet langer kan. Steeds meer werknemers haken om gezondheidsredenen af.”

Reageer op dit artikel