nieuws

‘Het gaat om respect voor elkaars ideeën’

bouwbreed

Respect voor elkaars ideeën is de basis van de nieuwe werkwijze bij alle projecten van Verkeer en Waterstaat. Doel is dat marktpartijen meer innovaties op tafel durven te leggen in de wetenschap dat die niet worden afgepakt maar vergoed.

“Weg van het principe van pootje haken, maar elkaar succes gunnen. Daar draait het om”, licht Bertrand van Ee toe. Hij trekt het innovatieberaad van de bouw voor de club van Maarssen en is daarnaast bestuursvoorzitter van DHV. “Projecten hebben ruimte nodig om te experimenteren. Dat lukt alleen als degenen met goede ideeën weten dat er respectvol mee om wordt gegaan. Het doel is te komen tot open licenties zodat andere partijen verder werken aan een slim basisidee en ook die ervaringen weer toevoegen. Het lukt alleen als de bedenker wordt erkend en kan rekenen op een redelijke vergoeding, ook als het idee bij andere projecten wordt hergebruikt. Anders geldt de huidige praktijk dat iedereen innovaties voor zichzelf houdt.”
Tijdens de dag van Maarssen tekenden gisteren onder meer Bouwend Nederland, Rijkswaterstaat, ONRI, CROW en het Octrooicentrum een convenant om het intellectueel eigendom te respecteren. Het is direct van kracht en geldt voor alle projecten van Verkeer en Waterstaat.
Een vergelijkbare afspraak is gemaakt over risico’s. In de wetenschap dat een open dialoog over risico’s leidt tot betere afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Minister Eurlings (verkeer) vindt dat er een wereld te winnen is door risico’s bij projecten beter te delen. “Ik wil ruimte geven voor innovatie en letten op kwaliteit en levensduur, maar dan moeten risico’s ook beter gedeeld. Dat kan op verschillende manieren zoals een alliantie of een soort fonds.” De minister vindt dat er nog een wereld te winnen is op het gebied van duurzaamheid.

Reageer op dit artikel