nieuws

Gemeente Zutphen springt de IJssel over

bouwbreed

Zutphen springt de IJssel over. De gemeenteraad schaart zich achter de beleidsvisie die is opgesteld voor de stedelijke ontwikkeling aan de westelijke kant van de IJssel.

Zutphen springt de IJssel over. De gemeenteraad schaart zich achter de beleidsvisie die is opgesteld voor de stedelijke ontwikkeling aan de westelijke kant van de IJssel.
Ook de raden van de andere twee bij het gebied betrokken gemeenten, Voorst en Brummen, steunen de visie. Ze is opgesteld door een speciale stuurgroep. De visie kan dienen als basis voor de ontwikkeling van ruimtelijke plannen; als eerste moet er een intergemeentelijke structuurvisie komen.
Aanleiding voor de IJsselsprong is de behoefte aan ruimte voor 3000 woningen. Een belangrijk aspect is de veiligheid tegen overstromingen. De IJssel wordt daartoe verbreed in combinatie met een nevengeul en plaatselijk een teruglegging van de dijk. Rijkswaterstaat moet de plannen nog goedkeuren.

Reageer op dit artikel