nieuws

Geen coördinator recreatie

bouwbreed Premium

Het kabinet ziet niets in het plan om een bewindspersoon aan te wijzen die de recreatief-toeristische sector meer kan binden met ruimtelijke ontwikkeling. Publiek en privaat moeten elkaar gewoon vinden en aanvullen.

Het kabinet reageert hiermee op een ongevraagd advies van de VROM-raad. Die ging in op de vraag hoe de groeiende vrijetijdseconomie de ruimtelijke kwaliteit in Nederland positief kan beïnvloeden. Bottomline in het rapport is dat vrije tijd en toerisme niet als bedreiging voor de ruimtelijke kwaliteit moeten worden gezien, maar juist als kans. In de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening, en de daarbij behorende Grondexploitatiewet, die juli volgend jaar in werking treden, zal gebiedsgerichte samenwerking tussen publiek en privaat een flinke stimulans krijgen, verwacht het Rijk. De VROM-raad pleitte echter voor een coördinerend bewindspersoon om verschillende projecten in goede banen te leiden binnen de ruimtelijke gebiedsontwikkeling. Daar zien ministers Cramer, Verburg en staatssecretaris Heemskerk niets in. Ze willen snel met de provincies en sectororganisaties om tafel.

Reageer op dit artikel