nieuws

Fiscus zuigt Vogelaarfonds leeg

bouwbreed Premium

De Belastingdienst haalt een streep door het investeringsfonds van minister Vogelaar. Het fonds moet corporaties in veertig wijken aan 750 miljoen euro extra helpen.

Het Vogelaarfonds levert de corporatiesector in het ergste geval een negatief resultaat op van 22 miljoen euro. De rode cijfers hangen grotendeels samen met de afdracht aan de fiscus, die voornamelijk heft via de vennootschapsbelasting en de overdrachtsbelasting die wordt betaald bij de verkoop van woningen aan het fonds.
De meest gunstige variant van de vier die het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) in opdracht van minister Vogelaar en branchevereniging Aedes doorrekende, levert de sociale woningbouw ruim 100 miljoen euro op.
Het CFV, dat bij het becijferen van de effecten van het Vogelaarfonds is bijgestaan door de accountants Deloitte en PricewaterhouseCoopers, baseert zich op de door Aedes voorgestelde uitwerking van het fonds.

Draagkracht

Volgens de plannen van Aedes betalen corporaties naar draagkracht en wordt hun financiële reserve berekend aan de hand van de WOZ-waarde, die gemeenten gebruiken om belasting te heffen op onroerend goed. Volgens de onderzoekers hebben de verschillen tussen het Aedes-voorstel en het akkoord tussen de branchevereniging en Vogelaar grote gevolgen voor de doorrekening.
De cijferaars van het CFV, dat financieel toezicht houdt op de sector, stellen daarnaast vast dat het Vogelaarfonds geen financiële versterking oplevert voor de corporaties die er een beroep op doen. De instellingen zijn zelf rijk genoeg om geld te lenen.
> Economie 7

Reageer op dit artikel