nieuws

Bouw blijft zwaar, vies en gevaarlijk

bouwbreed Premium

De nieuwe Arbobalans die minister Donner (sociale zaken) gisteren naar de Tweede Kamer stuurde, bevestigt het alom heersende beeld. De bouw is zwaar, vies en gevaarlijk werk.

De bouwnijverheid neemt in de diverse onderliggende rapportages vaak een dubieuze eerste plaats in als het op arbeidsomstandigheden aankomt, valt op te maken uit de jaarlijkse rapportage. Zo tilt ruim eenderde van de bouwvakkers regelmatig meer dan de opgestelde grens van 25 kilogram. Vooral schilders (24%), fitters, lassers, plaat- en constructiemedewerkers (23%) en metselaars, timmerlieden, en andere bouwvakkers (22%) geven aan dat ze fysiek zwaar werk doen. In de top vijftien van sectoren die zwaar werk verrichten, neemt de bouwsector de eerste vijf plaatsen in. Veel bouwvakkers vinden dat ze vuil werk verrichten. De sector heeft veel last van werkgerelateerd verzuim.
Ondanks dat er veel ongevallen plaatsvinden in de bouwsector en er veel kleine bouwbedrijven zijn, hebben bijna alle bedrijven (94%) contact met een arbodienst.
Ook het geluid blijft een groot probleem in de bouwsector. In de rapportage valt te lezen dat bijna vier op de vijf werknemers in de bouwnijverheid te maken heeft met een ernstige mate van geluid. Erger nog is dat meer dan de helft van de werknemers daar echt last van heeft en er zijn veel meldingen van gehoorschade.

Optische straling

Bijna driekwart van de bouwwerknemers werkt en heeft last van schadelijke stoffen, staat in de Arbobalans 2006. Dat geldt ook voor optische straling. In het rapport wordt door de onderzoekers dan ook aandacht gevraagd voor de blootstelling van bouwwerknemers door lasers.
Schilders – die traditioneel veel last hebben van schadelijke stoffen – klagen ook over de repeterende handeling die ze vaak maken. 90 procent heeft daar last van, staat in een onderliggend rapport. De grond-, weg- en waterbouw en de utiliteitsbouw hebben vaak last van rsi-klachten. Veel dodelijke ongevallen vinden plaats door het vallen van grote hoogtes. Ook hier neemt de bouwsector een leidende rol in.

Reageer op dit artikel