nieuws

Beroep aantekenen beperken

bouwbreed Premium

Wassenaar – Minister Vogelaar wil het aantal mensen dat beroep kan aantekenen tegen ruimtelijke besluiten drastisch inperken. Ze zei dit tijdens het jaarcongres van de Vereniging van ontwikkelaars en bouwondernemers NVB.

“Het evenwicht tussen individueel belang en maatschappelijk belang is in beroepsprocedures niet meer in evenwicht”, motiveerde de bewindsvrouwe haar idee waarover ze binnenkort een brief aan de Tweede Kamer stuurt. Volgens haar is die onbalans een gevolg van het feit dat de definitie van het begrip belanghebbende veel te breed is geworden. Daar wil zij dan ook wat aan doen naast het tegengaan van het stapelen van procedures die ieder weer zijn eigen bezwaar- en beroepsprocedures kent.
Het is een van de manieren waarmee zij de stagnerende bouwopgave in de versnelling wil krijgen. Voor de korte termijn denkt ze daarbij ook aan de instelling van bouwregisseurs die gemeenten die onvoldoende kennis in huis hebben, kunnen helpen de benodigde procedures te doorlopen. Vogelaar is verder bezig te onderhandelen met minister van Financiën Bos om subsidies die in latere jaren op de begroting staan naar voren te halen. Met dat geld wil zij vooral binnenstedelijke locaties die financieel niet rond komen, vlot kunnen trekken. Voor de langere termijn heeft Vogelaar haar blik laten vallen op terreinen in steden die nu niet gebruikt worden of waar ruimte vrij komt. Daarbij denkt zij aan spoorzones waarover ze met NS gaat praten en aan waterzuiveringsinstallaties die kleiner worden waardoor op die terreinen grond vrijkomt. Het is een manier waarop de binnenstedelijke opgave, 40 procent van de totale woningbouw als het aan Vogelaar ligt, ook in de toekomst gerealiseerd kan worden.

Reageer op dit artikel