nieuws

Aanbesteden kan zonder risico

bouwbreed

Het is voor veel opdrachtgevers wennen om na de ‘marktdraai’ een project in de markt te zetten. Waar de afgelopen jaren werd ‘gerekend’ met een meevaller, wordt nu regelmatig met knikkende knieën de dag van de aanbesteding tegemoet gezien. De vraag van veel opdrachtgevers is: Overkomt ons hetzelfde als vele anderen?

Het is voor veel opdrachtgevers wennen om na de ‘marktdraai’ een project in de markt te zetten. Waar de afgelopen jaren werd ‘gerekend’ met een meevaller, wordt nu regelmatig met knikkende knieën de dag van de aanbesteding tegemoet gezien. De vraag van veel opdrachtgevers is: Overkomt ons hetzelfde als vele anderen?
Peilen
Om tot een betere prijsvorming te komen kun je de volgende soorten instrumenten hanteren: marktanalyse en marktcontact; budgetsturende varianten en sturen op deelnamekosten.
Onder marktanalyse en marktcontact verstaan we het vooraf peilen in de markt of er voldoende interesse en capaciteit is voor een bepaalde bouwopgave in een specifieke periode. Als dit niet het geval is, inventariseren wij, in overleg met onze opdrachtgever, de mogelijkheid een alternatieve bouwperiode in te brengen. Deze alternatieve bouwperiode dient zowel op kosten als (negatieve) opbrengsten te worden geëvalueerd. Met marktanalyse doelen wij ook op de analyse van de verwachte bandbreedte van het aanbestedingsresultaat die wij maken op basis van de normatieve directiebegroting. Deze analyse baseren wij op de specifieke kenmerken van het project. Hierbij nemen wij ondermeer de beschikbaarheid van de voor het project specifiek benodigde capaciteit en materialen mee en schatten daarbij de effecten in op de prijsstelling. Ook gedurende de aanbestedingsprocedure wordt contact gehouden met de markt om niet voor verrassingen te komen staan op de dag van de aanbesteding.

Varianten

In de huidige markt is het wenselijk rekening te houden met de niet in te kaderen bandbreedte die bij de aanbesteding wordt verwacht. Daarom zijn wij er voorstander van voor de aanbesteding met het ontwerpteam en de kostenadviseur het ontwerp door te lichten en met een aantal varianten te komen die tot een kostenbesparing kunnen leiden. Deze varianten worden aan de opdrachtgever voorgelegd en ingebracht in de aanbestedingsprocedure. Door de inschrijvers te verzoeken ook op deze varianten in te schrijven, kan na de aanbesteding worden bepaald of het bestek kan worden gegund of dat om budgettaire redenen op een of meer varianten moet worden gegund. Dit leidt tot de maximaal haalbare kwaliteit binnen het beschikbare budget zonder tijdverlies.

Sturen

Sturen op deelnamekosten is een zeer krachtig instrument om voldoende deelname aan de procedure te bewerkstelligen. Wij gaan er altijd vanuit dat het voor alle partijen het beste is de inschrijving door marktpartijen laagdrempelig te houden. Behalve duidelijke stukken die zo min mogelijk gedurende de aanbesteding wijzigen, hanteren wij ook met regelmaat de collectieve hoeveelhedenstaat. Dit laatste middel beoogt de belasting op de calculatieafdeling van de inschrijvers te beperken door getrapt de verantwoordelijkheid voor de inschrijving te verleggen van opdrachtgever naar marktpartij. Daardoor hoeft slechts 1 marktpartij diepgaand te calculeren, terwijl de marktwerking wel maximaal wordt benut.
De toelichting op de genoemde instrumenten is slechts een deel van de mogelijkheden die er zijn om een aanbestedingsprocedure beheersbaar te houden. Mocht een procedure ondanks de juiste toepassing van de genoemde instrumenten toch tot een budgetoverschrijding leiden, dan is dat blijkbaar de prijs die in de huidige markt voor een project dient te worden betaald.

Budgetoverschrijding

Vaak wordt betoogd dat een bouwteamconstructie alle risico’s op een budgetoverschrijding uitsluit. Wij zijn voorstander van het toepassen van bouwteams in bepaalde situaties, maar absoluut niet met het argument om een budgetoverschrijding uit te sluiten. De marktprijs is in een bouwteam niet anders dan in een aanbesteding. Men zou zelfs kunnen betogen dat de marktwerking in een bouwteamconstructie per definitie minder is, waardoor het risico op overschrijding toeneemt. Wel kan in bepaalde gevallen in een bouwteamconstructie flexibel op de kwaliteit en capaciteit worden gestuurd. En dat zijn nu juist de ingrediënten die wij met de genoemde tools ook aanspreken.

Reageer op dit artikel