nieuws

Werkgevers vragen om snelle infrakamer

bouwbreed

SHrS De Raad van State moet een speciale kamer krijgen waar grote infrastructurele projecten met spoed worden behandeld. Dat stelt voorzitter Bernard Wientjes van werkgeversorganisatie VNO-NCW voor. De instelling van zo’n aparte Kamer moet ervoor zorgen dat projecten die van groot belang zijn voor de Nederlandse economie sneller kunnen worden afgehandeld. Om te voorkomen dat grote projecten steeds stranden bij de Raad van State, zoals momenteel het geval is, wil VNO-NCW dat één overheid over het gehele besluit gaat. Nu bestaat een groot project vaak uit vele deelbesluiten op gemeentelijk, provinciaal en Rijksniveau waartegen bij iedere overheid weer beroep aangetekend kan worden.

SHrS De Raad van State moet een speciale kamer krijgen waar grote infrastructurele projecten met spoed worden behandeld. Dat stelt voorzitter Bernard Wientjes van werkgeversorganisatie VNO-NCW voor. De instelling van zo’n aparte Kamer moet ervoor zorgen dat projecten die van groot belang zijn voor de Nederlandse economie sneller kunnen worden afgehandeld. Om te voorkomen dat grote projecten steeds stranden bij de Raad van State, zoals momenteel het geval is, wil VNO-NCW dat één overheid over het gehele besluit gaat. Nu bestaat een groot project vaak uit vele deelbesluiten op gemeentelijk, provinciaal en Rijksniveau waartegen bij iedere overheid weer beroep aangetekend kan worden.

Reageer op dit artikel