nieuws

VROM-Inspectie: Controle op bouwwerken rammelt flink

bouwbreed Premium

De controle op de veiligheid van de constructie van complexe bouwwerken rammelt aan alle kanten. Veel constructieve onvolkomenheden blijven door de slechte organisatie op de bouwplaats en het gebrekkige toezicht waarschijnlijk onopgemerkt.

Dat blijkt uit het pilot-onderzoek van de VROM-inspectie waarvan de resultaten vandaag bekend worden gemaakt. Uit het onderzoek naar vijf recent opgeleverde complexe bouwwerken komt volgens de onderzoekers een zorgelijk beeld naar voren. Het toezicht van de opdrachtgevers is ver onder de maat. Opdrachtgevers gaan er simpelweg van uit dat het opgeleverde gebouw in orde is terwijl de veiligheid van constructie helemaal niet geborgd is. “De ernst van deze conclusie noopt tot verder onderzoek”, aldus het rapport.
Voor het onderzoek zijn vijf complexe bouwwerken, de betrokken bouworganisaties en de bouwprocessen onder de loep genomen. Het gaat om gebouwen met kantoren, winkels en woningen. Bij drie gebouwen was de overheid de opdrachtgever. De omvang van de gebouwen loopt uiteen van 2050 tot 13.000 vierkante meter bruto vloeroppervlak.
Doel van het onderzoek was mogelijke “witte vlekken” in de borging van constructieve veiligheid boven water te krijgen. Die witte vlekken blijken er volop te zijn. De onderzoekers constateren dat er bij de bouw van complexe gebouwen absoluut niet duidelijk is wie er in eerste instantie verantwoordelijk is voor de veiligheid van de uiteindelijke constructie. De betrokken partijen schuiven die eerste verantwoordelijkheid consequent van zich af.
In het onderzoek krijgt vooral de opdrachtgever ervan langs. Die geeft “nauwelijks” invulling aan diens verantwoordelijkheid voor constructieve veiligheid. Maar ook verder is er op de bouwplaats nauwelijks afstemming. Dat blijft vaak achterwege omdat de betrokkenen worden geleid door “interne overwegingen van voortgang, vermijding van aansprakelijkheid, tijd en capaciteit”, aldus de onderzoekers.
Of er op de bouwplaats aandacht is voor de borging van de veiligheid van de constructie is zeer afhankelijk van de persoon. “Het zware stempel dat individuen drukken op het bouwproces is de achilleshiel van de bouw”, zo staat in het rapport.
In het onderzoek wordt opgemerkt dat het hanteren van boeteclausules op overschrijding van de opleverdatum een negatieve invloed kunnen hebben op de uiteindelijke veiligheid van gebouwen.

Reageer op dit artikel