nieuws

Vrijdragende vloer zonder staal

bouwbreed Premium

Een volledig vrijdragende vloer waar geen staal meer aan te pas komt. Sietse Wiersma ontwikkelde voor de woningbouw een vloer met kunststofvezels als constructieve wapening.

Volgens Sietse Wiersma van het Calculatie & Bouwkundig adviesburo INSI uit Drachten, is het de eerste vrijdragende vloer die volledig van kunststofvezels is vervaardigd. “Het toepassen van vezels in beton is als constructieve wapening in vrijdragende vloeren nieuw. Van meet af aan heb ik dit willen gebruiken in het Tesar-funderingssysteem, een snel en eenvoudig systeem om vloer en fundering te leggen. De vloer is een toevoeging op deze bouwmethode voor kruipruimteloos bouwen.”
In plaats van voorgespannen staal of stalen netten wordt gebruik gemaakt van polypropyleenvezels. “Uit testen kwam naar voren dat deze vezel zich bij uitstek leent voor vrijdragende vloeren.”
De polypropyleenvezels van de wapening zijn 40 millimeter lang. Wiersma: “Zij zorgen ervoor dat er minder bleeding (vrijkomend vocht) van het beton plaatsvindt en een dichter betonmengsel ontstaat met optimale hechting.”
Per kuub beton wordt 4 kilo vezel gebruikt. Wiersma: “De vezels vallen als 3D in elkaar, waardoor de vloer van boven tot onder toe gewapend is. Er zijn minder holle ruimtes waardoor uiteindelijk een dichte, maar elastische vloer ontstaat.”
Het gebruik van vezels als constructieve wapening voldoet weliswaar niet aan het Bouwbesluit, maar wel aan de NEN-norm voor woningbouw. “De constructieve waarden komen overeen met die van een stalen wapening. De vloer is berekend op 300 kilo per vierkante meter. De dikte van de vloer is afhankelijk van de overspanning, maar gemiddeld zal dat 22 tot 24 centimeter zijn.

Octrooi

Wiersma heeft het gebruik van vezels als constructieve wapening in vrijdragende vloeren middels een patent laten vastleggen en internationaal octrooi aangevraagd.
Hij paste de vloer voor het eerst – op eigen risico – toe in zijn huis. “De uitbouw staat geheel op zich en is niet gekoppeld aan de woning. Het betreft een overspanning van 3,60 meter, maar met de vezels zijn overspanningen tot minimaal 6 meter mogelijk”, aldus Wiersma.
De vloer is snel aan te brengen. “Een met kunststofvezels versterkte betonnen vloer kan in één keer binnen 2 tot 3 uur worden gestort, inclusief het storten van de fundering. Als een vloer in het werk wordt gestort, heb je bovendien geen last van optrekkend vocht.” De vloer kan vervolgens worden gevlinderd.
De vrijdragende vloer met kunststofvezelwapening is een toevoeging op het Tesar-systeem, één systeem voor vloer en fundering dat Wiersema 2,5 jaar geleden ontwikkelde. De snelle en goedkope methode voor kruipruimteloos bouwen voldoet aan de strengste isolatienormen. Deze methode maakt gebruik van een vrijdragende vloer die in één keer met de funderingsbalken wordt gestort. De funderingsbalken worden geïsoleerd door ze te storten in een U-vormige verloren bekisting van polystyreen. Het aanbrengen van fundering en vloer duurt ongeveer een werkweek en is mogelijk bij zowel funderingen op staal als bij paalfunderingen.
De ruimte tussen de funderingsbalken wordt opgevuld met geëxpandeerde kleikorrels van Argex. De korrels gaan het optrekken van vocht naar de woning tegen en zorgen daarnaast voor isolatie onder de betonvloer; hoge RC-waarden van 5 tot 6 zijn daardoor haalbaar. Op de korrels komt een kunststof noppenlaag te liggen waarin alle leidingen worden gelegd.
Wiersema: “Het hele systeem kenmerkt zich door een snelle bouwsnelheid waardoor het uiteindelijk goedkoper uitkomt dan een traditionele fundering met prefabvloer. Voor de consument betekent dat minder stookkosten én een betere akoestiek.”
Wiersma denkt het systeem nog te kunnen optimaliseren. “Ik denk dan aan een waterfilterunit onder de vloer van de woning die 40 tot 50 millimeter regenwater per week kan bergen, zonder externe voorzieningen. Daarover ben ik al met diverse partijen in gesprek.”

Reageer op dit artikel