nieuws

Vrees voor meer isolatie rond Schiphol

bouwbreed Premium

Het zou heel goed kunnen dat bij veel meer woningen rond Schiphol geluidwerende maatregelen moeten worden genomen. De groep die eigenlijk buiten de isolatieregeling valt, heeft een uitspraak van de Raad van State in de hand die de overheid niet welgevallig is.

Dat blijkt uit de zesde voortgangsrapportage Geluidsisolatie Schiphol die deze week naar de Tweede Kamer is gestuurd.
Minister Eurlings (verkeer) schrijft dat er één bewoner is geweest die zich tot de rechter heeft gewend en in het gelijk is gesteld. Ook de Raad van State heeft de woningeigenaar onlangs gelijk gegeven. Dat is een tegenslag voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dat maakte in 2004 een nieuw Luchthaven Indelingsbesluit waardoor woningen die eerst wel tot het geluidsisolatieprogramma behoorden, buiten de boot vielen. Ze lagen niet meer binnen de geluidscontouren. In januari 2005 besloot destijds staatssecretaris Schultz van Haegen om deze woningen niet meer te isoleren, voor zover met eigenaren geen overeenkomst tot isolatie was gesloten.
Met de uitspraak van de Raad van State komt dit nu in een heel ander daglicht te staan. Eurlings geeft dan ook aan dat de rechterlijke uitspraak “mogelijke gevolgen heeft voor andere woningen die in een vergelijkbare situatie verkeren als de bewoner die gelijk heeft gekregen van de rechter”.

Gevolgen

Op dit moment worden de gevolgen van de uitspraak voor het aantal extra te isoleren woningen onderzocht. Ook hoeveel geld de extra maatregelen kosten en in welke periode dit moet gebeuren, worden momenteel in kaart gebracht. Het ministerie wil niet zeggen hoeveel woningen destijds buiten de geluidscontouren vielen door het veranderde indelingsbesluit. Dat zou verwarring scheppen omdat misschien niet alle woningen in aanmerking komen voor geluidwerende maatregelen.
Eurlings meldt verder in de voortgangsrapportage dat er nog 95 woningen extra worden geïsoleerd. Dat kost 1,9 miljoen euro extra.
Het projectbudget voor het derde isolatieprogramma GIS-3, waarvoor nog 3260 woningen worden geïsoleerd, is met 22 miljoen euro gedaald. De belangrijkste reden is dat, in tegenstelling tot de eerdere isolatieprogramma’s, de isolatiewerkzaamheden in relatief kleine bestekken op de markt worden gebracht. Het gevolg is dat kleinere aannemers de werkzaamheden nu oppakken. “De werken worden daardoor tegen een lagere prijs uitgevoerd dan bij grootschalige contracten”, aldus Eurlings.

Reageer op dit artikel