nieuws

Van Ieperen koestert personeel maar eist veel

bouwbreed

Een metselaar van de Van Ieperen Groep die het ’s morgens op de steiger in zijn rug krijgt, ligt nog dezelfde avond bij de manueel therapeut op de behandeltafel. Om het personeel in goede conditie te houden, heeft het IJsselsteinse aannemingsbedrijf een contract met de therapeut afgesloten. “Wij zijn zuinig op onze mensen”, zegt Marloes van der Zee, hoofd Personeel en Organisatie bij VIG. “Zij zijn ons belangrijkste kapitaal.”

De Van Ieperen Groep is gespecialiseerd in renovatie- en onderhoudswerk. Het bedrijf, dat in hoge mate streeft naar vakmanschap, heeft 180 mensen op de loonlijst staan. Het personeel van vaste co-makers meegerekend, werken dagelijks 350 mensen voor het bedrijf, dat 23 jaar geleden ontstond als onderaannemer voegwerken. VIG wordt geleid door Huig en zijn neef Peter van Ieperen. Dit duo staat bekend als zeer vooruitstrevend. Vooral op personeelsgebied.
“Huig is een echte pionier”, typeert P&O-chef Van der Zee haar werkgever. “Hij heeft het bedrijf opgericht en het lijkt erop dat hij zijn mensen net zo’n carrière gunt als hij zelf heeft gemaakt. Hij wil uit iedereen het beste halen.”
Daarom gaat professionalisering van het personeelsbeleid bij de VIG boven alles. Belangrijkste stelregel: niemand mag het gevoel krijgen dat hij alleen maar een nummer is. Achterliggende gedachte: een werknemer presteert pas optimaal als hij het gevoel heeft dat hij wordt gewaardeerd.
Dus wordt er veel aandacht besteed aan het welzijn van het personeel. Dat begint al direct bij de indiensttreding. Iedere nieuwe medewerker ontvangt over de post een introductieprogramma. Zo kan hij zich thuis rustig voorbereiden op de nieuwe werkkring. In het programma staat bijvoorbeeld waar de nieuwkomer straks zijn gereedschappen kan vinden, hoe de kantine werkt en waar hij voor hem bestemde post kan ophalen. Het programma is bedoeld om de nieuwkomer meteen een ”thuisgevoel” te bezorgen.
Centraal in het personeelsbeleid van de Van Ieperen Groep staat de mogelijkheid dat iedereen de kans krijgt zijn capaciteiten te ontwikkelen. Dat is niet alleen goed voor het zelfbewustzijn van de medewerkers, maar ook voor het bedrijfsimago, legt Van der Zee uit. “Tenslotte zijn het onze medewerkers die op de steiger of aan de telefoon het gezicht van ons bedrijf bepalen.”
Het Persoonlijk Ontwikkel Plan is een ander voorbeeld van de individuele benadering van het personeel. Zo’n ‘POP’ is eigenlijk een vorm van loopbaanbegeleiding gekoppeld aan een opleiding. Het bedrijf kan op die manier zelf gespecialiseerde vakkrachten voortbrengen. Een dergelijk programma loopt momenteel voor 21 getalenteerde medewerkers. De VIG verwacht veel van deze aanpak. “Buiten het bedrijf is de kweekvijver voor vakkrachten en uta-medewerkers niet zo groot. Zeker in de renovatie en het onderhoud moet je ze met een vergootglas zoeken. Ze zelf opleiden is de beste optie,” meent Van der Zee.
Werknemers met aanvullende opleidingen zijn bovendien breder inzetbaar. Voorwaarde is wel, dat de opleidingen van topkwaliteit zijn. Omdat standaardcursussen vaak niet voldoende aansluiten op de eisen van de sector renovatie en onderhoud, stelt het bedrijf zijn eigen lesprogramma’s samen. In de workshops die de VIG in samenwerking met een aantal vaste onderaannemers verzorgt, komt de dagelijkse praktijk van deze specifieke branche aan bod.
Ook tijdens het jaarlijkse functioneringsgesprek komen de toekomstverwachtingen van individuele werknemers ter sprake. Het hoofd P&O: “We houden met ieders wensen serieus rekening. Soms zijn die niet realistisch: iemand van net 30 die de leiding van een zware afdeling wil, krijgt te horen dat hij beter nog even kan wachten. Maar we hebben ook voorbeelden van vaklieden die zijn doorgestroomd naar projectuitvoerder en die nu verantwoordelijk zijn voor projecten van 12 miljoen euro.”
De directie is ervan overtuigd dat goede coaching voorkomt dat het personeel gedemotiveerd raakt of zich snel ziek meldt. Om de persoonlijke relatie met de werknemer te benadrukken, krijgen zieken eens per week bezoek van een gepensioneerde collega. Medewerkers die langdurig of frequent ziek zijn, worden eens in de vijf weken uitgenodigd voor een gesprek met het hoofd P&O. Bij dit gesprek zijn ook een manueel therapeut, de bedrijfsarts en de medisch vertrouwenspersoon aanwezig. Vaak blijkt aangepast werk een oplossing. Door de vele soorten werk die de VIG doet, is het vinden van vervangende arbeid zelden een probleem.
Tevredenheidsonderzoeken behoren sinds enkele jaren tot het vaste instrumentarium om de stemming op de werkvloer te peilen. Knelpunten kunnen zo tijdig worden opgelost, want ook deze werkgever in de bouw is er met het oog op de grote vraag naar vaklieden alles aan gelegen om zijn personeel vast te houden. Neemt een werknemer toch ontslag, dan wordt hem bij het vertrek een interview afgenomen. “We willen graag weten wat men van het bedrijf vindt. Ook negatieve dingen horen we graag. Mogelijk kunnen we met die kennis ons personeelsbeleid verbeteren”, aldus Marloes van der Zee.
Omdat personeelsadvertenties nauwelijks nog respons opleveren, maakt de VIG bij de jacht op nieuwe mensen in toenemende mate gebruik van het netwerk van het eigen personeelsbestand. Maar ondanks de goede arbeidsvoorwaarden en de persoonlijke begeleiding van de individuele medewerker, blijft het ook voor deze aannemer moeilijk om voldoende vakkrachten binnen te halen.
“Zeker in de onderhouds- en renovatiebranche blijft dat een probleem”, erkent Marloes van der Zee. “Werken in de nieuwbouw is hoe dan ook eenvoudiger. Die sector stelt minder hoge eisen aan iemands vakkennis en sociale vaardigheden dan wij. Bij een renovatieproject kun je nooit van buiten inschatten hoe het er van binnen uitziet. Er zijn soms niet eens tekeningen beschikbaar. Je moet dikwijls improviseren. Niet iedereen heeft die capaciteiten.”
Daarom lijkt het er wel eens op dat de Van Ieperen Groep zijn personeel in de watten legt. Maar dat is maar de helft van het verhaal, benadrukt Marloes van der Zee. “Wij zorgen goed voor onze mensen, maar het is ook zo dat wij veel van hen eisen. Wij zijn niet gauw tevreden met iemands prestaties. Het werk moet voor de klant tot in de puntjes kloppen.”

Reageer op dit artikel