nieuws

Randweg in Beverwijk belangrijker dan dieren

bouwbreed Premium

De weg is vrij voor de uitvoering van het twintig jaar geleden voor het eerst ontvouwde plan voor de aanleg van een westelijke randweg in Beverwijk. Het argument dat er in het gebied beschermde zandhagedissen en vleermuizen voorkomen, weegt volgens de Raad van State niet zwaar genoeg om de nieuwe verbinding tegen te houden.

De Raad erkent dat de dieren voorkomen op de lijst van de Europese Habitatrichtlijn maar is het ermee eens dat daaraan niet zo zwaar moet worden getild dat de weg er niet zou mogen komen. Temeer omdat het belang van de weg groot wordt geacht.
Argumenten ervoor vormen verkeersluw maken van het centrum, de ontsluiting van en het toekomstige Businesspark IJmond en een betere bereikbaarheid van Wijk aan Zee.
Wethouder Fred Mosk van Beverwijk en gedeputeerde Cornelis Mooij van Noord-Holland reageren verheugd op de uitspraak. De laatste noemt het “een stap dichterbij de realisatie van een weg die hard nodig is voor de regio”. Mosk ziet met de aanleg ook een verbetering van de plaatselijke luchtkwaliteit in het verschiet.

Achterhaald

De Vereniging Westerhout Blijft probeert de weg te voorkomen omdat deze door een landschappelijk waardevol gebied gaat terwijl de redenen ervoor achterhaald zouden zijn. De filevorming in het centrum van Beverwijk is, zo wordt aangevoerd, al verminderd door de aanleg van de Wijkertunnel en omdat Heemskerk een eigen aansluiting op de A9 heeft gekregen. Ook het andere doel, een ontsluitingsweg voor een bedrijventerrein, vindt ze ongeloofwaardig.
Aan het procedureel verzet tegen de betrokken bestemmingsplannen komt met de uitspraak van de Raad van State een eind. Het tracé van de beoogde weg ligt in drie gemeenten: naast Beverwijk zijn dat Heemskerk en Velsen; de route strekt zich uit van de A22 in Velsen tot aan de Rijksstraatweg in Heemskerk.

Reageer op dit artikel