nieuws

Nieuwe techniek voor rioolreiniging van GMB

bouwbreed

Bouwbedrijf GMB (Groep Midden Betuwe) heeft een nieuwe techniek ontwikkeld voor het reinigen van riolen. Daarbij wordt het water hergebruikt en de zand- en slibfractie definitief uit het riool verwijderd. Het resultaat is een primeur op rioolreinigingsgebied: een mobiele installatie met de naam TRC (Tankloos Reinigen Concept).

Het concept bestaat uit een vrachtwagen met daarop een container met een atmosferische omgeving. “Rioolwater wordt door deze container geleid, waarbij zand en slib definitief worden verwijderd en het gereinigde water wordt hergebruikt tijdens de reiniging. Dit voorkomt aanvoer en gebruik van extra water in het riool”, vertelt Herman Goulooze, initiatiefnemer en nauw betrokken bij de ontwikkeling.
De traditionele manier van rioolreinigen veroorzaakt een turbulente omgeving voor het zand, slib en water uit het riool. De opwerveling, verplaatsing en opeenhoping van de slibfractie die hiervan het gevolg is, vormt een steeds groter probleem voor de rioolwaterzuiveringen in Nederland.
Met de inzet van het TRC komt hieraan een einde doordat zand en slib definitief uit het riool worden verwijderd tijdens deze reinigingstechniek.

Tankwagens

Met het nieuwe concept komt ook een einde aan heen en weer rijdende tankwagens die het vervuilde rioolwater afvoeren om te worden gereinigd. Vandaar de benaming ‘tankloos reinigen’.
Deze aanpak heeft positieve milieueffecten ten opzichte van de traditionele aanpak. Er is sprake van minder watergebruik, minder transportkilometers, minder energieverbruik en minder CO 2 -uitstoot. Ook de vervoersbewegingen nemen af, waardoor de overlast voor burgers wordt beperkt.
Frank de Wildt, directeur GMB Rioleringstechnieken, wijst ook op de zogenoemde data-voordelen. “De meetapparatuur is gekoppeld aan GIS/DGPS (Geografische Informatie Systemen/ Differential Global Positioning System) en verzamelt rioolinformatie die ook direct beschikbaar is voor andere toepassingen zoals rioolbeheer”.
Het nieuwe concept wordt momenteel voor het eerst ingezet bij de Sanering Persleiding Groningen-Delfzijl.
Een uitgebreide presentatie van de machine vindt plaats op de Rioleringsbeurs in Den Bosch, die tot komende vrijdag duurt. De TRC-installatie is ook aanwezig als innovatiedoorbraak op De Dag van Maarssen op 1 november 2007.

Reageer op dit artikel