nieuws

Miljarden voor wegen Almere-Amsterdam

bouwbreed Premium

Het kabinet kiest definitief voor verbreding van de A6, A1, A9 en A10-Oost om de doorstroming tussen Almere en Amsterdam te verbeteren. De Gaasperdammerweg wordt uitgevoerd in de ‘kamelenvariant’ met een overkapping en twee tunnels van 1000 en 375 meter. Het hele pakket kost 3,5 miljard euro.

Minister Eurlings (verkeer) wil met de uitbreiding niet alleen de files bestrijden, maar ook de overlast voor omwonenden beperken. “Dit is het eerste concrete besluit in het Urgentieprogramma Randstad en de nieuwe aanpak heeft deze snelle termijn mogelijk gemaakt”, lichtte Eurlings toe.
De A6 wordt verdubbeld en er komen gescheiden rijbanen voor doorgaand en plaatselijke verkeer. De A1 krijgt twaalf rijstroken en er komt een aquaduct bij Muiden. De overige snelwegen krijgen per baan een rijstrook extra. In Amsterdam-Zuidoost wordt de A9 overkapt en deels in een tunnel aangelegd (de ‘kamelenvariant’). In Amstelveen komt de 2 kilometer lange Keuizer Kareltunnel. De tunnels en overkappingen voldoen in principe aan de strenge eisen voor luchtkwaliteit, maar zekerheid over een positieve toets bij de Raad van State is niet te geven.

Fata morgana

Opvallend is dat CDA-Kamerlid Maarten Haverkamp de kamelenvariant afgelopen week vergelijk met een fata morgana en voorspelde dat de rechters niet akkoord zullen gaan met de wegverbreding zonder een uitgewerkt tunnelalternatief onder het Naardermeer. Dat plan is vorig jaar door het kabinet afgeschoten.
Achterliggend idee van de huidige plannen is dat ondanks de wegverbredingen, de geluidsoverlast afneemt. Daarnaast komt ruimte vrij voor woningen en andere stedelijke ontwikkelingen. Door de tunnels kunnen Amstelveen en de wijken Bijlmer en Gaasperdam naar elkaar toegroeien en één geheel worden. De plannen kunnen rekenen op instemming van de regio, inclusief Almere en Amsterdam. Zij zetten 29 oktober hun handtekening onder een bestuursakkoord.
Het ministerie van Verkeer en Waterstaat wil in 2009 het tracébesluit vaststellen. Tegen die tijd moet ook meer duidelijk zijn over de gevolgen van rekeningrijden op de benodigde capaciteit. De plannen worden tussen 2011 en 2017 stapsgewijs uitgevoerd.
Dit najaar wil het kabinet ook een besluit nemen over een openbaarvervoerpakket. Daarbij gaat het om verdubbeling van de Flevolijn. Uiterlijk in 2013 moet de spoorcapaciteit tussen Schiphol-Amsterdam-Almere en Lelystad sterk verbeteren. Het complete infrapakket maakt ook de verdere groei van Almere met 60.000 huizen mogelijk. Wethouder Adri Duivesteijn van Almere toonde zich in zijn nopjes: “Nu kan ik eindelijk plannen maken.”

Reageer op dit artikel