nieuws

Leidraad Aanbesteden Regieraad Bouw komt op juiste moment

bouwbreed Premium

Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen, hogescholen en politie besteden hun opdrachten steeds vaker Europees aan. Dit is de conclusie van het rapport ‘Nalevingsmeting Europees aanbesteden 2006’ dat in opdracht van het ministerie van Economische Zaken is uitgevoerd en recent naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Volgens de minister is het merendeel van de aanbestedende diensten op de goede weg maar kan en moet het nog veel beter. En daar heeft de minister natuurlijk helemaal gelijk in. De Leidraad Aanbesteden, die op initiatief van de Regieraad Bouw is gemaakt, is nu vrijwel gereed en wordt op 15 januari 2009 aan minister Van der Hoeven overhandigd. Deze leidraad is een goede ondersteuning voor met name de kleine en middelgrote opdrachtgevers om op juiste wijze binnen de regelgeving aan te besteden, waarbij tevens de opdrachtnemers worden gestimuleerd om tot innovatieve aanbestedingen te komen.
Als lid van de Regieraad Bouw en voorzitter van de commissie die verantwoordelijk is voor de totstandkoming van de Leidraad Aanbesteden durf ik te stellen dat de leidraad precies op het juiste moment komt. Uit het rapport blijkt dat bij kleine gemeenten met minder dan 10.000 inwoners het percentage dat Europees aanbesteedt op 19 ligt. Dit is weliswaar een flinke stijging ten opzicht van 2004 toen in deze categorie helemaal nog geen sprake was van Europese aanbesteding, maar dit cijfer moet natuurlijk veel hoger.
Maar ook bij grotere gemeenten is nog veel winst te behalen op dit vlak. Zo wordt bij gemeenten tot 50.000 inwoners slechts in 21 procent van de gevallen Europees aanbesteed en bij gemeenten tussen 50.000 en 100.000 inwoners is dat 34 procent. Bij de 100.000 plus-gemeenten ligt dit getal op 55 procent (2004: 46 procent).
Onze Leidraad Aanbesteden die partijen adviseert hoe ze opdrachten professioneel in de markt kunnen zetten zal hier zonder twijfel een extra stimulans aan geven. Wij merken namelijk bij de contacten met diverse opdrachtgevers dat er veel onzekerheid en onduidelijkheid heerst. Zeker nu de nieuwe Aanbestedingswet nog enige tijd op zich laat wachten kan de Leidraad Aanbesteden goede houvast bieden aan opdrachtgevers om de ingewikkelde regelgeving op de juiste wijze toe te passen en tegelijkertijd de innovatie in de bouw te stimuleren.

Reageer op dit artikel