nieuws

Heijmans bouwt over kavelgrenzen in Meppel

bouwbreed Premium

De garages van twee nieuwbouwwoningen aan de Bertram 18 en Valeriaan 17 in de Meppeler wijk Berggierslanden moeten binnen een maand tegen de vlakte. Dat heeft de voorzieningenrechter in Assen woensdag bepaald.

Projectontwikkelaar Heijmans Vastgoed Realisatie heeft verkeerde kavelgrenzen uitgezet en is daarmee 2,5 meter over de daadwerkelijke kavelgrens gegaan. De getroffen bewoners aan de Erepijs kwamen hiertegen met succes in het geweer. Ze ontdekten dat de garages van hun nieuwe buren in hun tuin werden gebouwd. De laatsten zijn nu de dupe, maar zullen de schade zeker verhalen op de projectontwikkelaar, kondigden ze op de zitting aan.
De bewoners van de Ereprijs hebben hun kavels gekocht van projectontwikkelaar AM Wonen. Tijdens eerdere zittingen in augustus en november bleek dat AM en Heijmans verschillende kavelgrenzen hanteerden.

Overeenkomst

Advocaat Henk Jan Moné van de Ereprijs-bewoners wist met succes bij de rechter aan te tonen dat een overeenkomst uit 2006 tussen de gemeente Meppel en het Berggierslanden Ontwikkelings Bedrijf (BOB) bepalend is. Daarin zijn kavels uitgezet door het bureau Facto.
Een aantal kleine kavels is toegewezen aan AM Wonen en meteen doorverkocht aan particulieren. Een aantal grote kavels is toegewezen aan Heijmans. Die heeft ze later in stukken geknipt en in kleinere gedeeltes doorverkocht aan particulieren. Die kleinere kavels zijn door een eigen bureau – HB Landmeetkundige Dienstverlening – uitgezet. Dit bureau is daarbij over de geldende Facto-kavelgrenzen heen gegaan.

Gedagvaard

Pas onlangs, tijdens de bouw van de twee woningen aan de Bertram en Valeriaan, werd ontdekt dat er bij die verschillende verkavelingen iets is misgegaan. Controle ter plaatse was niet mogelijk, de piketpaaltjes van Facto waren niet meer te vinden op de percelen Bertram/Valeriaan.
Aanvankelijk werd Heijmans gedagvaard, maar in de loop van de procedure kwam naar voren dat de bewoners inmiddels eigenaar zijn van de in aanbouw zijnde woningen en derhalve ook aansprakelijk. Zonder dat ze zich bewust waren van de kaveloverschrijding. Tijdens het geding kwamen de buren opeens ongewild tegenover elkaar te staan.
De voorzieningenrechter kende het recht toe aan de Ereprijs-bewoners, maar vermeldde in het vonnis wel dat het nadeel van de buren naar verwachting kan worden verhaald op de aansprakelijke derde partij, in casu Heijmans.
De bewoners moeten wel snel actie ondernemen richting de projectontwikkelaar, want hen hangt een dwangsom van 500 euro per dag vanaf 3 januari boven het hoofd.

Reageer op dit artikel