nieuws

Eurlings hardloper of doodloper

bouwbreed

Ambitie heeft minister Eurlings genoeg. Onvermoeibaar rent hij een vergadering over dreigende vertraging bij de A73 binnen en met frisse moed haalt hij HSA uit het juridische schuttersputje bij de hsl. Toch dreigt ook deze minister aan alle kanten vast te lopen.

beschouwing
In de Tweede Kamer moet Eurlings vooral keer op keer uitleg geven over vertragingen. Afgelopen week gold dat voor zowel de hsl (op z’n vroegst oktober 2008), Betuweroute (open, maar nauwelijks gebruikt) en de A73 (in januari één rijstrook open en vijf maanden vertraging).
Bij de megaprojecten gooit vooral het spoorbeveiligingssysteem ertms roet in het eten. De A73 loopt vast op de 52 systemen van de technische installaties in de tunnel.
Keer op keer kiest Eurlings de pragmatische weg: praten en versnellen in plaats van de confrontatie. Zo kan HSA rekenen op 37 miljoen euro schadevergoeding voor de niet tijdige oplevering van de hsl, wordt Volker Wessels Tunneltechniek niet in gebreke gesteld voor de A73 en mag Infraspeed de rekening van de schoonmaak van de Groene Harttunnel opmaken. Het gevecht over de betaling wordt later uitgevochten.
In het parlement houdt hij steeds hetzelfde betoog over ‘non-proven technology’. Technieken die nog niet eerder zijn toegepast en waarvan de risico’s keer op keer zwaar worden onderschat.
De kilometerheffing, waarbij het de bedoeling is te variëren naar tijd, plaats en milieu, is zo’n volgend struikelblok. De ambitie is om beprijzing al deze kabinetsperiode in te voeren, terwijl nog niemand weet hoe zo’n heffing moet worden geïnd. Het doemscenario is dat Eurlings in 2011 in de Tweede Kamer komt uitleggen dat de 7 miljoen benodigde kastjes niet op tijd beschikbaar zijn en de Galileo-satellieten nog niet met elkaar en het systeem communiceren.

Overtuigend

Eurlings komt overtuigend over als hij beweert alles op alles te zetten om processen te bespoedigen. Hij wekt zeker de indruk bovenop de verschillende hoofdpijndossiers te zitten en wil van alles. Daarom toont de Kamer nu nog begrip voor de muren waar hij tegenop loopt, maar er komt een tijd van afrekenen. Niet voor niets hamert de Kamer steeds op toetsbare data.
“Deze minister dreigt in hetzelfde moeras terecht te komen als zijn voorgangers. Dan kun je nog zo hard willen lopen, je komt geen stap verder”, constateerde SP-kamerlid Roemer afgelopen week. Zijn collega Wijnand Duijvendak (GroenLinks) ging nog een stapje verder: “Waak voor een imago als machobestuurder. Uw woorden zijn in geen verhouding tot uw daden.”
De hardnekkige problematiek rond luchtkwaliteit is een nog groter struikelblok. In de zomer strandde de verbreding van de A4 bij Leiderdorp bij de Raad van State. De Tweede Coentunnel en Westelijke Randweg wachten eveneens op de Raad van State.
Afgelopen week zijn de landtunnel A2 Utrecht en Hooggelegen toegevoegd aan de lijst met fors vertraagde projecten. In een uitgelekte brief zijn de A2 Maastricht, A1 en verbinding Almere/Amsterdam ook al aangemerkt als “risicovolle projecten”. Want zelfs al zijn de politieke knopen doorgehakt, dan nog zijn er genoeg beren op de weg om vlotte uitvoering te blokkeren. “Met woorden bouw je geen wegen.”

Reageer op dit artikel