nieuws

Drechtsteden denken afspraken na te komen

bouwbreed Premium

De Drechtsteden gaan hun voorgenomen productie van 9000 woningen in de periode 2005-2010 waarschijnlijk halen. Dat verwacht portefeuillehouder regionale woonpromotie Teunis Stoop, als wethouder Hendrik-Ido-Ambacht verantwoordelijk voor een fors aandeel. Vertragingen door fijnstofproblematiek en laagfrequent geluid lijken hierop geen invloed te hebben gehad.

Onderzoek heeft uitgewezen dat de bouw van 4700 woningen op nieuwbouwlocatie De Volgerlanden in Hendrik-Ido-Ambacht niet of nauwelijks wordt gehinderd door laagfrequent geluid vanuit de Sophiaspoortunnel, die op 20 meter diepte door de wijk loopt.
Recente metingen aan twee proeffunderingen hebben aangetoond dat ook de dichtst bijgelegen zeshonderd woningen geen hinder ondervinden van passerende treinen. Stoop verwacht dat door aanpassing van regelgeving op het gebied van fijnstof ook de stilgelegde bouw van 1100 woningen in Volgerlanden-Oost kan worden hervat.
Fijnstofproblematiek speelt in het gebied, dat zich profileert als landelijk en waterrijk, door de aanwezigheid van twee autosnelwegen. “We denken op korte termijn een doorstart te kunnen maken”, aldus Stoop. De twee onvoorziene problemen hebben voor ongeveer drie jaar vertraging gezorgd. Mede daardoor dreigden de Drechtsteden hun afspraken met de Stadsregio Rotterdam niet te kunnen nakomen. Volgens die afspraken bouwen de Drechtsteden extra woningen om in tekorten in de Stadsregio te voorzien.

Koopkrachtig

Momenteel zijn in de Drechtsteden. (Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht) tachtig woningbouwprojecten met in totaal 2500 huizen in aanbouw. Daaronder zijn veel luxe huizen aan de rivier, woningen in jaren dertig stijl en innovatieve architectuur. “We willen de koopkrachtige groepen behouden”, zegt Stoop. “Maar we komen ook onze afspraken na dat we 30 procent sociale woningbouw realiseren.” Recente kritiek vanuit de Stadsregio over achterblijvende cijfers in sociale woningen gaat volgens hem voor de Drechtsteden niet op. In Volgerlanden alleen al worden 1350 sociale woningen gebouwd en ook in de andere Drechtsteden lopen verscheidene projecten.
Op diverse locaties wordt in het kader van ‘Drechtsteden Waterrijk’ onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van buitendijks bouwen.
Op de Woondag Drechtsteden op 13 oktober presenteren de zes gemeenten hun woningaanbod op het bouwterrein van De Volgerlanden. Daar zijn woningprojecten te bekijken via touch screens. Daarnaast is er een architectuurwandeling, een bouwputtentour en een fotoprijsvraag naar de mooiste woning in het gebied. Bezoekers wordt gevraagd naar hun ideeën over wonen in de Drechtsteden. Verzamelde meningen van inwoners moeten een rol gaan spelen bij de vaststelling van de nieuwe regionale woonvisie voor de periode 2010-2015.

Reageer op dit artikel