nieuws

Cramer moet realistisch toekomstbeeld schetsen

bouwbreed Premium

VROM-minister Cramer moet in een visie gaan aangeven hoe Nederland er in het gunstigste geval moet uitzien. De ideaalbeelden waarop het beleid namelijk nu is gebaseerd hebben hoe langer hoe minder met de werkelijkheid te maken. Dat stelt het RPB in de gisteren verschenen nota “De Staat van de ruimte 2007”.

In het rapport wordt gesignaleerd dat het beleid voor de ruimtelijke ordening tot op de dag van vandaag uitgaat van beelden van een Nederland dat niet meer bestaat. “We kijken nu vaak door een roze bril, terwijl het in werkelijkheid toch echt afwijkt”, aldus RPB-directeur Wim Derksen. Volgens hem is het zaak dat de politiek dit onderkent en nieuwe realistischer ideaalbeelden voor de ruimte creëert. Dat komt de effectiviteit van het ruimtelijk beleid ten goede en kan ervoor zorgen dat Nederland inderdaad mooier wordt zoals het kabinet wil.
De onderzoekers van het planbureau geven in het rapport aan waar precies werkelijkheid en ideaal ver uiteen zijn gaan lopen. Het gaat in totaal om zeven ideaalbeelden, zoals de binnenstad is het hart van de stad en het verschil tussen stad en platteland. “Heel fundamenteel in de ruimtelijke ordening is het onderscheid tussen stad en land, maar terwijl het beleid daar nog steeds vanuit gaat, bestaat dat op heel veel plekken niet meer”, aldus Derksen.

Stedenwolken

Het RPB constateert dat met name in de Randstad zogeheten stedenwolken zijn ontstaan. “Het is tussenland geworden en de overheid heeft daar nog geen passend antwoord op kunnen vinden”, aldus de RPB-directeur. Zelf vindt hij dat de overheid moet gaan zoeken naar een combinatie van functies, zoals woning- en kantorenbouw op die plekken buiten de stad waar nu de bedrijfsdozen domineren. Verwijderen van die lelijke bedrijfspanden is in zijn ogen niet reëel.
Beeld en werkelijkheid lopen vooral op het platteland ver uiteen, zo blijkt uit het RPB-rapport. De onderzoekers concluderen dat het idyllische platteland geheel uit beeld verdwijnt. De schaalvergroting van de boeren heeft ervoor gezorgd dat het landschap de afgelopen decennia aanzienlijk is veranderd en bepaald niet altijd in positieve zin. Maar de idylle verdwijnt ook door de flinke toename van recreanten, aldus het RPB, terwijl die juist daarnaar op zoek zijn”, aldus het RPB.

Reageer op dit artikel