nieuws

Betondakpannen of de oer-Hollandse gebakken kleidakpan?

bouwbreed Premium

De betondakpannen verliezen marktaandeel ten opzichte van gebakken kleidakpannen (keramische dakpannen). Geen wonder, betondakpannen verouderen relatief snel. Over bemossing en verkleuring wil Lafarge, de grootste producent van betondakpannen in ons land, niet meer praten. Dit blijkt uit het artikel ‘Groene betondakpannen’ in Cobouw Totaal (Thema dak) van 1 oktober. Voortaan kijkt Lafarge vooral naar de milieukant en vraagt met de wedstrijd Het Groenste Project van Nederland heel 2007 aandacht voor de duurzaamheid van met name de betondakpan. In het artikel komt PR-manager Ton Boonhof van Lafarge aan het woord.

De betondakpannen verliezen marktaandeel ten opzichte van gebakken kleidakpannen (keramische dakpannen). Geen wonder, betondakpannen verouderen relatief snel. Over bemossing en verkleuring wil Lafarge, de grootste producent van betondakpannen in ons land, niet meer praten. Dit blijkt uit het artikel ‘Groene betondakpannen’ in Cobouw Totaal (Thema dak) van 1 oktober. Voortaan kijkt Lafarge vooral naar de milieukant en vraagt met de wedstrijd Het Groenste Project van Nederland heel 2007 aandacht voor de duurzaamheid van met name de betondakpan. In het artikel komt PR-manager Ton Boonhof van Lafarge aan het woord.
In plaats van de kwaliteiten van de betondakpan zelf te promoten, zet Boonhof zich af tegen gebakken kleidakpannen (op zich vreemd omdat Lafarge zelf een grote producent is van gebakken kleidakpannen). De argumenten die hierbij worden gehanteerd vragen om een weerwoord. Zo zouden betondakpannen nagenoeg net zo lang mee gaan als keramische dakpannen.
Kleiwinning
Wie geïnteresseerd is in een meer objectieve vergelijking moet NIBE’s Basiswerk Milieuclassificatie Bouwproducten (uitgave 2007-2008) er maar eens op naslaan. Hieruit blijkt dat de ‘technische’ levensduur van een betondakpan wordt geschat op 50 jaar, terwijl er voor een keramische dakpan 75 jaar staat vermeld. Nota bene een verschil van 50 procent! In de praktijk is de ‘echte’ levensduur van betondakpannen echter korter. Omdat ze er veelal na 20 jaar niet meer uitzien, worden ze veel eerder vervangen dan de technische levensduur toestaat. Voor een keramische dakpan geldt het tegenover gestelde. Daarbij kan 30-40 procent van de keramische pannen bij renovaties worden hergebruikt.
Betondakpannen zouden ook beter voor het milieu zijn dan keramische dakpannen. Op de in het NIBE’s Basiswerk gehanteerde milieucriteria scoren, enkele uitzonderingen daargelaten, betondakpannen slechter dan keramische dakpannen. Hierbij moet nog worden aangetekend dat keramische dakpannen op het gebied van abiotische grondstoffen beter scoren dan door NIBE wordt aangegeven. NIBE gaat voor wat betreft de kleiwinning in de uiterwaarden nog uit van een overheidsbeleid met beperkingen. Dit beleid bestaat niet meer. Kleiwinning is nu de motor achter natuurherstel in de uiterwaarden en staat centraal in het beleid ten aanzien van rivierverruiming, dat ons land moet behoeden voor overstromingen. Kleiwinning draagt zo bij aan de realisatie van ruimtelijke kwaliteit, dat van de winning van delfstoffen die in betondakpannen worden gebruikt nog lang niet altijd kan worden gezegd. Bovendien zijn zand, grind en kalk in ons land eindige grondstoffen. Rivieren voeren nauwelijks nieuw materiaal aan. Bij klei ligt dit anders. Elk hoogwater zet slib af op de oevers. Voldoende om Nederland tot in lengte van jaren te voorzien van klei voor onder andere de fabricage van keramische dakpannen.

Uitstoot

Een sterk punt heeft Lafarge als het gaat over de uitstoot van CO 2 . Deze ligt bij keramische dakpannen volgens NIBE ongeveer 40 procent hoger dan de uitstoot bij betondakpannen (waarbij overigens onduidelijk is of de uitstoot bij de productie van cement, een belangrijk bestanddeel van betondakpannen, is meegenomen).
Als je de uitstoot echter afzet tegen de levensduur, dan is de uitstoot van keramische weer lager. Een dergelijke vergelijking gaat ook op bij de overige milieu aspecten, waardoor keramische dakpannen op vrijwel alle milieucriteria veel beter scoren dan betondakpannen.
Voor wie moet kiezen tussen dakpannen van gebakken klei en dakpannen van beton, en voor wie esthetische overwegingen, duurzaamheid, natuur en milieu zwaar wegen, is de keuze wel erg gemakkelijk.
Leen de Jong
Coördinator Natuur & Bouwen Wienerberger BV,
Zaltbommel
www.wienerberger.nl
leen.de.jong@wienerberger.com

Reageer op dit artikel