nieuws

Advies VROM-Raad valt goed bij woningbeleggers

bouwbreed

De institutionele vastgoedbeleggers zijn ingenomen met het advies van de VROM-Raad over de woningmarkt. De politiek kan daar niet omheen, vindt IVBN. Wel moeten er nu al maatregelen worden genomen op de huurwoningenmarkt.

Het advies van de VROM Raad gaat primair over hoe de woningmarkt in balans te brengen is. Kern is het pleidooi voor een substantiële commerciële huursector én een substantiële goedkope koopsector. Zonder een (meer) gelijke behandeling van de huur- en de koopsector door de overheid zal dit niet gerealiseerd worden, vindt IVBN-directeur Frank van Blokland.
De vereniging van institutionele vastgoedbeleggers vindt het advies heel gedegen. De hypotheekrenteaftrek mag van hen inderdaad alleen geleidelijk worden beperkt om geen waardedaling in de koopmarkt te krijgen. Alle problemen van de inmiddels volstrekt verstarde woningmarkt worden in het advies benoemd en goed geanalyseerd.

Discussies

J ammer vindt IVBN het dat dit VROM-Raad-advies ertoe kan leiden dat door de discussies over een meer eigendomsneutrale vraagondersteuning de feitelijke aanpak van de huurwoningenmarkt de komende jaren achterwege blijft. Daarom moeten er volgens IVBN nu maatregelen worden genomen om een substantiële huurwoningenmarkt tot ontwikkeling te laten komen.
Van de 3 miljoen huurwoningen zijn er 2,8 miljoen die door de overheid worden gereguleerd, terwijl de er 1,1 miljoen huurtoeslagontvangers zijn. Er zijn dus slechts 200.000 vrijesectorhuurwoningen en maar 15 procent van de huurwoningen heeft een huur tussen de 500 en de 621 euro per maand. De prijzen op de koopwoningenmarkt stijgen ieder jaar weer met enkele procenten.
Dit kabinet bevriest gedurende deze kabinetsperiode echter de huren. Daardoor wordt het gat tussen kopen en huren steeds groter. Het aantal scheefwoners in betaalbare huurwoningen neemt verder toe; niemand stroomt meer door.
Door de overregulering van de huurvoorraad wordt ook de bouw van nieuwe, vrijesectorhuurwoningen belemmerd, omdat de prijzen van vergelijkbare, nog wel gereguleerde huurwoningen scherp achterblijven bij vrije sector huren. Huurders in de te goedkope voorraad stromen niet door en daardoor komen betaalbare huurwoningen niet beschikbaar voor s tarters en de doelgroep.

Kooprecht

Om een goedkope koopwoningenmarkt te ontwikkelen zouden corporaties aan de doelgroep van beleid (tot aan 27.500 euro inkomen, de huurtoeslaggrens) een kooprecht moeten aanbieden. Helaas doet het VROM Raad advies daar geen uitspraak over.
Voor het meer commerciële deel van de huurwoningenmarkt boven de 500 euro huur per maand moet de bevriezing van de huren eraf, waarbij zittende huurders uiteraard bescherming zullen houden. Huurharmonisatie en liberalisatie van huurwoningen blijven immers pas plaatsvinden na mutatie van de huurder. Voor zittende huurders in commerciële huurwoningen boven de 500 euro per maand moet de komende jaren een jaarlijkse huurverhoging van 2 procent boven inflatie toegestaan worden en de maximale huurprijzen moeten met datzelfde percentage meestijgen of losgelaten worden, vindt IVBN.

Reageer op dit artikel