nieuws

‘Aanleggen Zuiderzeelijn is goede investering’

bouwbreed Premium

De Zuiderzeespoorlijn is op een verantwoorde manier te exploiteren. Dit schrijven vier organisaties in een brief aan verkeersminister Eurlings. In het najaar moet het kabinet een definitief besluit nemen.

Overal in Europa wordt er fors geïnvesteerd in openbaar vervoer en wegen als noodzakelijke randvoorwaarde voor een gezonde economie. De K ü stenautobahn langs de Noord-Duitse kust en Ö resundbrug zijn goede voorbeelden van investeringen die tot stand kwamen dankzij visie bij de overheid, schijven bouwvoorman Elco Brinkman, VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes, MKB Nederland-voorzitter Loek Hermans en Siemens-topman Martin van Pernis in de brief.
“En wat doen we in Nederland? Durven we met investeringen ook ontwikkelingen af te dwingen of reageren we er alleen op? Het lijkt wel alsof we gevangen zitten in het denken van hier en nu en dat we geen visie hebben”, aldus de briefschrijvers.
Zij vinden dan ook dat het veel beter is om ontwikkelingsgericht te investeren in infrastructuur dan alleen maar knelpunten in de Randstad aan te pakken. In dat licht bezien is het aanleggen van de Zuiderzeelijn naar Groningen dan ook een goede investering vinden zij.
Daarmee kan niet alleen de Randstad worden ontlast omdat mensen bij een snelle verbinding naar het noorden ook kunnen kiezen voor die landstreek als woonplaats terwijl ze toch in Amsterdam of omgeving werken. Maar ook is het goed voor de economische ontwikkeling van het noorden zelf.
Daar komt bij dat zij zien dat door de infrastructurele investeringen in Noord-Europa daar weer een economisch zwaartepunt ontstaat waarin ook Noord-Nederland kan meedraaien.

Reistijd

Een hogesnelheidstrein naar het noorden zou de reistijd Schiphol-Groningen beperken van 147 minuten nu naar 84 minuten. Een magneetzweefbaan redt het zelfs in een uur. Dat heeft dan ook hun voorkeur. Zij ergeren zich eraan dat ambtenaren van Verkeer en waterstaat het doen voorkomen alsof een financieel verantwoorde exploitatie van de lijn niet mogelijk zou zijn. “Wij hebben u al eerder laten weten dat de ambtelijke berekeningen geen re ë el beeld geven. Wij doen een nadrukkelijk beroep op u om ons de gelegenheid te bieden om te laten zien dat de Zuiderzeelijn – zowel in de vorm van de Transrapid als in de vorm van de hsl – kan worden gerealiseerd met een sluitende business case en een verantwoorde exploitatie”, aldus Brinkman en de zijnen.
In het noorden wordt inmiddels gevreesd dat de lijn er nooit zal komen. Dat komt door de 3,5 miljard die Eurlings gaat steken in de wegen van Almere naar Amsterdam. Volgens de minister staat deze investering echter los van het geld voor het noorden.

Reageer op dit artikel