nieuws

Zuidplaspolder kweekvijver experimentele bouw

bouwbreed

Het kabinet heeft de Zuidplaspolder niet meer in beeld voor grootschalige woningbouw. De diepe polder moet een kweekvijver voor innovatieve bouw worden. Het gaat dan om projecten voor waterwoningen en energiezuinige woningen in combinatie met glastuinbouw.

In een overleg met de Tweede Kamer heeft minister Cramer (VROM) deze week duidelijk gemaakt dat het kabinet een andere koers wil inslaan bij de ontwikkeling van de Zuidplaspolder. De diepgelegen polder werd door het vorige kabinet in 2004 in de Nota ruimte aangewezen voor grootschalige woningbouw. In de polder zouden op de lange termijn 20.000 tot 30.000 woningen moeten komen.
Cramer liet eerder al weten dat zij dit voornemen van het vorige kabinet niet op voorhand zou overnemen. De PvdA-minister wees er woensdag in de Kamer op dat in de plannen voor de Zuidplaspolder inmiddels al aanzienlijk minder woningen zijn opgenomen: in het urgentieprogramma voor de Randstad van het kabinet dat net voor de zomer werd vastgesteld, wordt de streep bij 10.000 woningen getrokken.

Proeftuin

Uit de woorden van de minister viel op te maken dat ook dat aantal zal worden losgelaten. Het kabinet ziet de polder niet meer als belangrijk gebied om het woningtekort in de Randstad terug te dringen maar heeft het diepste putje van Nederland op het oog als proeftuin voor innovatieve bebouwing. “In het laagstgelegen deel van de polder willen we experimenteren met waterwoningen en in het hoogst gelegen deel willen we een combinatie van glastuinbouw en woningbouw maken”, aldus Cramer.
De combinatie van geconcentreerde glastuinbouw en woningbouw biedt in de ogen van Cramer een uitgelezen kans om een “innovatieve slag” te maken. Doel is het energieverbruik fors terug te dringen door de warmte van de kassen in te zetten voor verwarming van de woningen. Volgens de minister heeft de regio inmiddels te horen gekregen dat het kabinet bij de onderhandelingen over de ontwikkeling van de polder zal inzetten op innovatie.
De PvdA toonde zich in een reactie enthousiast over de plannen van het kabinet om in te zetten op waterwoningen en een fikse energiebesparing bij nieuwbouw. De partij stelde enige tijd terug de Zuidplaspolder als locatie voor grootschalige woningbouw ter discussie en benadrukte dat de plannen met het oog op de klimaatverandering heroverwogen moesten worden.
Volgens PvdA-Kamerlid Diederik Samsom kan zijn fractie leven met woningbouw in de polder als er in totaal maar niet meer dan rond de 6000 woningen komen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels