nieuws

Tweede fase van IJburg op zijn vroegst in 2012

bouwbreed

De bouw van de tweede fase van IJburg begint niet voor 2012, zo verklaart de gemeente Amsterdam . Mogelijk wordt het nog later. Om over vijf jaar te kunnen bouwen moet al volgend jaar worden begonnen met de aanleg van land en die termijn is weer afhankelijk van eventuele bezwaarprocedures.

De bouw van de tweede fase van IJburg begint niet voor 2012, zo verklaart de gemeente Amsterdam . Mogelijk wordt het nog later. Om over vijf jaar te kunnen bouwen moet al volgend jaar worden begonnen met de aanleg van land en die termijn is weer afhankelijk van eventuele bezwaarprocedures.
In 2004 werd de gemeente door de bestuursrechter gedwongen de juridische onderbouwing van de vier nog resterende wooneilanden te verbeteren. Thans wordt gewerkt aan een nieuwe mer en een verbeterd bestemmingsplan voor de eilanden. Komend najaar zijn de nieuwe plannen klaar. Dan zal moeten blijken of organisaties die eerder bezwaar hebben aangetekend tegen de komst van IJburg hun bezwaren intrekken, of dat opnieuw juridische procedures ontstaan. In dat geval zal het maken van land nog op zich laten wachten en wordt de bouw uitgesteld.
Wel begint Amsterdam in november met de aanleg van een mosselbank. Het gebied krijgt een omvang van 130 hectare en moet dienen als fouragekamer voor de vogels die vanuit Noord-Europa het IJmeer aandoen om te overwinteren. De kosten van de aanleg zijn geraamd op 25 miljoen euro. De bank dient als compensatieals voor de vier wooneilanden 200 hectare zand wordt opgespoten.

Reageer op dit artikel