nieuws

Provinciehuis Leeuwarden eindelijk klaar voor bouw

bouwbreed

Het definitieve ontwerp van het nieuwe ‘Provinsjehus’ in Leeuwarden is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Friesland. Met tien maanden vertraging selecteert de gemeente Leeuwarden binnenkort een aannemer.

Het bestaande Friese provinciehuis uit 1985 wordt niet volledig gesloopt. Drie monumentale panden blijven staan. Het nieuwe ontwerp maakt ze zelfs beter zichtbaar. De sloop is nodig omdat renovatie te duur en kwalitatief niet goed genoeg zou zijn.
Tineke Schokker-Strampel (CDA), gedeputeerde van de provincie Friesland, is trots op het nieuwe ontwerp. Sinds het college eind mei opstapte wegens een motie van treurnis, is ze eindverantwoordelijk voor het bouwwerk.
“De algemeen directeur Jan Wibier had zijn mandaat overschreden, er hing een zweem van vriendjespolitiek en de bouwmeerster is opgestapt,” vertelt Schokker.
Inmiddels zegt de gedeputeerde de zaak “weer goed in de hand” te hebben. Maar door de perikelen is het aanbestedingsproces tien maanden vertraagd. Volgens Schokker zijn na een selectieproces met hoge referentie-eisen drie aannemers geselecteerd. Ze wil niet zeggen wie. Binnenkort wordt het werk van 61,4 miljoen aanbesteed.
In het definitieve ontwerp van architect Sjoerd Soeters zijn de torens op de hoek verdwenen en is de middelste toren ranker en een laag hoger. De nu nog ingebouwde buitenmuren worden zichtbaar en het pand is in harmonie met de rest van de stad, vertelt de gedeputeerde. Ook prijst ze het spel met zonlicht van de architect, wat kunstlicht haast overbodig maakt.
In de zomer van 2008 begint de nieuwbouw. De 800 ambtenaren die nu in een tijdelijk provinciehuis – het verbouwde expeditieknooppunt van eigenaar Achmea – zitten, kunnen in 2011 hun nieuwe kantoor betreden.

Reageer op dit artikel