nieuws

OQS bij Rijkswaterstaat

bouwbreed

Hoewel de naam wellicht anders doet vermoeden is Onafhankelijke Quantity Survey (OQS) niet echt te vergelijken met het Engelse ‘instituut’ Quantity Surveyer. Dat is een veel omvattender begrip dan alleen het bepalen van hoeveelheden in de grond-, weg- en waterbouw.

Hoewel de naam wellicht anders doet vermoeden is Onafhankelijke Quantity Survey (OQS) niet echt te vergelijken met het Engelse ‘instituut’ Quantity Surveyer. Dat is een veel omvattender begrip dan alleen het bepalen van hoeveelheden in de grond-, weg- en waterbouw.
OQS wordt uitgevoerd door gecertificeerde ingenieursbureaus uit de Geodetische Branche die zich hebben gespecialiseerd in het meten van hoeveelheden in de gww. De door de OQS’er bepaalde hoeveelheden worden gebruikt om bij traditionele RAW-bestekken de termijnbetalingen te bepalen. Zoals de naam al zegt, doet hij dat onafhankelijk van zowel opdrachtgever (regionale diensten van RWS) als opdrachtnemer. Deze laten de hoeveelheidbepaling helemaal aan de OQS’er over. In de traditionele situatie, vóór de invoering van OQS, deden zij ieder hun eigen metingen.
OQS is bij Rijkswaterstaat in de jaren negentig ontstaan. Door onregelmatigheden op werken kwam het te vaak voor dat de accountant geen goedkeurende verklaring kon afgeven voor door de aannemer geleverde hoeveelheden, zoals grond. De aannemer moest zelf meten hoeveel grond hij geleverd had, en dus hoe hoog de rekening zou worden. Bij de toezichthouders van Rijkswaterstaat was er sprake van capaciteits- en kennisgebrek, waardoor zij niet in staat waren om naast de gemeten hoeveelheden van de aannemer een gelijkwaardige meting te produceren, zoals de regelgeving van Rijkswaterstaat voorschreef (de dubbele gegevensstroom). In overleg met alle belanghebbenden is toen het instrument OQS ontwikkeld, waarbij een onafhankelijke partij de metingen verricht en een enkele gegevensstroom genereert. De ontwikkeling heeft ertoe geleid dat bedrijven uit de geodetische branche zich kunnen certificeren als OQS-partij. Tijdens de certificatie wordt beoordeeld of de bedrijven voldoen aan de capabiliteitsnorm die ontwikkeld is in een samenwerking tussen de geodetische branche, de aannemerij, KEMA en Rijkswaterstaat. Het OQS-instrument wordt momenteel beheerd door een college van deskundigen, dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de opdrachtnemers, opdrachtgevers en de OQS-partijen. Hierin vertegenwoordigt Bouwend Nederland de opdrachtnemers, Rijkswaterstaat de opdrachtgevers en de Vereniging Nederlandse Bedrijven in de Geodesie (VNBG) de OQS.
Meer informatie: Servicedesk Geo-informatie van Rijkswaterstaat, e-mail: geo-informatie@agi.rws.minvenw.nl
Zie ook: www.rws.nl/agi/html/menu2/oqs.htm

Reageer op dit artikel