nieuws

Opknappen waterkeringen veel duurder

bouwbreed Premium

den haag ­- Het op orde brengen van de Nederlandse dijken en kunstwerken kan veel duurder uitpakken dan begroot. Nu al zijn de kosten met 11 procent gestegen tot bijna 1,8 miljard euro. Staatssecretaris Huizinga (water) houdt er rekening mee dat de kosten kunnen oplopen tot 2,5 miljard euro.

De kostenstijging valt te verklaren door het feit dat rekening wordt gehouden met een onzekerheidsmarge van 40 procent bovenop de 1,8 miljard die nu wordt begroot. Dat blijkt uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma dat staatssecretaris Huizinga gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Eerder ging het ministerie van Verkeer en Waterstaat – na een advies van de watercommissie van kroonprins Willem-Alexander – ervan uit dat 1,6 miljard euro nodig is om de primaire waterkeringen op te vijzelen tot het niveau dat ze moeten zijn. Voor dat geld moeten alle dijken en duinen die de eerste en tweede vijfjaarlijkse toetsing van de primaire waterkeringen niet hebben doorstaan (in totaal 89) voor 2020 worden aangepakt. Uit de 40 procentsmarge blijkt dat het aanpakken van de keringen wel eens fors duurder kan worden dan gedacht. Nu al zijn de kosten in vergelijking tot vorig jaar met bijna 11 procent toegenomen.
Volgens Huizinga blijkt uit de ramingen dat het aanpakken van de keringen 175 miljoen euro meer kost. “In 2006 waren de kosten geraamd op 1,6 miljard euro. Nu zijn de kosten geraamd op 1,775 miljard euro”, zo schrijft ze. Haar ministerie gaat nu de komende jaren per project de kostenraming beoordelen.

Ramingen

“Gegeven de eerste ervaring en ervaring met andere infrastructuurprojecten, kan niet uitgesloten worden dat de kostenramingen verder zullen wijzigen”, zo luidt de boodschap.
Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is één van de programma’s waarbij maatregelen worden genomen om overstromingen te voorkomen en dijken te laten voldoen aan de wettelijke veiligheidsnormen.
Huizinga onderstreept dat het kabinet, bovenop de al beschikbare 420 miljoen, de komende vier jaar nog eens 250 miljoen euro uitgeeft om het Hoogwaterbeschermingsprogramma uit te voeren. Op de Afsluitdijk na – daar loopt nu een verkenning naar – voldoen alle keringen voor 2020 dan weer aan de geldende veiligheidsnorm, zo schrijft Huizinga.
Momenteel is de derde toetsing bezig. Daarbij worden alle keringen onder de loep gelegd die bij de vorige toetsen niet goed genoeg gecontroleerd zijn. Huizinga durft het nog niet aan een voorspelling te geven hoeveel extra geld nodig is om deze waterkeringen te laten voldoen.

Reageer op dit artikel