nieuws

Ondernemers fiscaal minder zwaar belast

bouwbreed Premium

Ondernemen moet fiscaal aantrekkelijker worden. Daartoe nemen minister Bos en staatssecretaris De Jager een aantal maatregelen die daarbij kunnen helpen.

De eerste twee schijven en de tarieven van het mkb-deel van de vennootschapsbelasting worden aangepast. De eerste schijf wordt verlengd van 25.000 naar 40.000 euro. Hiervoor geldt het laagste tarief van 20 procent. De tweede schijf gaat omhoog van 60.000 naar 200.000 euro. Bovendien wordt hiervoor het tarief verlaagd van 23,5 naar 23 procent. Dit staat in het Belastingplan voor 2008. Beide maatregelen gaan per 1 januari in.
Verder maakt De Jager het gemakkelijker om vanuit de ene onderneming zonder fiscale gevolgen een andere onderneming op te starten. Nu kan dit alleen als het be ë indigen van de onderneming een direct gevolg is van ingrijpen door de overheid. Voortaan kan dit ook als de ondernemer dit vrijwillig doet. Het gaat hierbij overigens alleen voor de ondernemer die onder de inkomstenbelasting valt.
Voor directeuren-grootaandeelhouders heeft het Belastingplan eveneens een kleine lastenverlichting in petto. Als de DGA de enige werknemer in zijn bv is, is zijn loon niet langer belast met loonheffing. Het loon behoeft dan alleen nog maar verantwoord te worden in de aangifte inkomstenbelasting.
Zijn er andere werknemers in dienst, dan wordt het loon van de DGA wel in de loonheffing betrokken. Een keer per jaar op 1 januari wordt bepaald of er andere werknemers in dienst zijn. De situatie op die peildatum is bepalend voor de vraag of het loon van de DGA onder de loonheffing valt of onder de inkomstenbelasting.
Het ontduiken van overdrachtsbelasting wordt moeilijk gemaakt. Nu gebeurt dat door aandelen te nemen in een rechtspersoon waarvan de bezittingen voor het grootste gedeelte uit onroerende zaken bestaat. In de toekomst zal het belang in zo’n instelling economisch/materieel worden bepaald in plaats van juridisch/formeel. Daarmee wil De Jager voorkomen dat de overdrachtsbelasting wordt ontgaan maar wordt aangesloten bij de economische werkelijkheid.

Reageer op dit artikel