nieuws

Nieuwe toetsingsmethode veiligheid van dijken en duinen nauwkeuriger

bouwbreed

Waterschappen moeten vanaf vandaag nieuwe gegevens gebruiken om te kijken of de Nederlandse dijken en duinen nog wel voldoen aan de wettelijke veiligheidsnorm. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft het toetseninstrumentarium vernieuwd.

Dat staat in de twee documenten ‘Voorschrift Toetsen op Veiligheid Primaire Waterkeringen’ en ‘Hydraulische Randvoorwaarden Primaire Waterkeringen’ die staatssecretaris Huizinga (water) vandaag naar de Tweede Kamer stuurt.
Vanaf vandaag worden ook de betrokken waterschappen en provincies officieel ingelicht. De twee documenten zijn essentieel voor de vijfjaarlijkse toetsing van de primaire waterkeringen langs de kust en de rivieren. Daarbij wordt, veelal door de waterschappen, gekeken of de Nederlandse dijken en duinen nog wel veilig genoeg zijn tegen overstromingen. Uit de laatste toetsing bleek dat een kwart van de keringen niet voldoet aan de geldende norm.
Vooral de duinentoets gaat op de schop. In de vernieuwde toets zijn de nieuwste kennis en inzichten in het gedrag van waterkeringen onder invloed van belastingen en bedreigingen meegenomen. Zo zijn de zwaardere golfcondities op de Noordzee verwerkt in de nieuwe toets.
Het was eerder nog niet mogelijk om de effecten van de zwaardere golven op de duinen te meten. “Nu kunnen de duinbeheerders die kennis gebruiken en daardoor de sterkte van onze duinen beter bepalen”, zegt beleidsmedewerker Frank Hallie van het ministerie. Ook de laatste kennis van steen- en asfaltbekleding voor dijken staat in de nieuwe voorschriften.
De lijst met keringen en dijkringen die getoetst moeten worden, is ook uitgebreid. Volgens Hallie worden de dijkringgebieden langs de Limburgse Maas nu ook onder de loep gelegd. “Het gaat om de kaden langs de Zand- en de Grensmaas. Maar ook IJburg bij Amsterdam wordt nu gecontroleerd. Voor de nieuwe controles langs de Maas hebben we apart toetsinstrumentarium opgezet.”

Afslag

Het nieuwe toetsmodel heeft tot gevolg dat het percentage afslag van duinen bij een zware storm – door de nieuwe rekenmodellen – zal toenemen. Volgens Hallie houdt dit echter niet in dat er meer duinen worden afgekeurd. “Het is alleen makkelijker toetsbaar omdat meer gegevens voor handen zijn. De keuring wordt betrouwbaarder.”
Ten opzichte van de vorige toets wordt er bij de nieuwe duinentoets meer rekening gehouden met de effecten van kustsuppleties en worden er enkele technische details verder uitgewerkt, zo zegt hij. In 2011 gaat het ministerie bekijken of de nieuwe voorschriften werkbaar zijn en of ze aangepast moeten worden. Hallie verwacht dat wel. “Nieuwe inzichten zijn er namelijk altijd.”
Bij de duinentoets wordt onder andere gekeken naar de zogenoemde hydraulische randvoorwaarden. Dat zijn vrij vertaald de waterstanden en golven die de primaire waterkeringen in Nederland nog veilig moeten kunnen keren. De vorige toetsing leerde ook dat over een op de drie keringen nog geen oordeel kon worden gegeven. “De focus ligt op deze groep. Daarvoor gebruiken we de nieuwe toetsmodellen”, zegt Hallie. Het zal dus niet zijn dat keringen zoals de Afsluitdijk – die bij de tweede toetsing niet door de toets kwam – nu opnieuw langs de meetlat worden gelegd. “Natuurlijk zullen er inspecties zijn. Maar niet uitgebreid. We weten dat de Afsluitdijk niet voldoet aan de norm. Tijdens deze nieuwe toetsronde controleren we voornamelijk de keringen waar we de vorige keer nog niet tot een oordeel zijn gekomen.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels