nieuws

Meerkosten bouw AVI gevolg van bestuurlijk falen

bouwbreed Premium

De gemeente Amsterdam dient meer aandacht te schenken aan goed overheidsmanagement. Bij de bouw van een nieuwe afvalverbrandingsinstallatie heeft het te lang ontbroken aan bestuurlijk toezicht en stevige aansturing, waardoor de bouw 90 miljoen euro meer heeft gekost dan geraamd, zo concludeert wethouder Carolien Gehrels.

Volgens haar had de gemeente beter kunnen weten. Bijna twintig jaar geleden, na het financiële debacle bij de bouw van de Stopera, werd Amsterdam al geadviseerd de organisatie van grote bouwprojecten te verbeteren.
De meerkosten van de nieuwe verbrandingsinstallatie in Westpoort zijn volgens de onafhankelijke onderzoekscommissie Ringeling veroorzaakt doordat de toenmalige directie van het gemeentelijke AvalEnergieBedrijf (AEB)geen rekening heeft gehouden met mogelijke risico’s. Bovendien was het AEB als opdrachtgever onvoldoende toegerust. Hierdoor waren de rollen van opdrachtgever, ontwerp, engineering en projectmanagement niet duidelijk gescheiden.
De directeur kon zijn eigen gang gaan, mede omdat vanuit het stadhuis toezicht ontbrak. Het bestuur, respectievelijk wethouder Ter Horst (thans minister Binnenlandse Zaken) en wethouder Maij, was meer volgend dan leidend.
Gehrels noemt het schokkend dat de gemeente beter had kunnen weten. Maar de aanbevelingen van de commissie Herweijer na de bouw van de Stopera zijn slechts matig opgevolgd.

Reageer op dit artikel