nieuws

Levensloopbestendig Almere

bouwbreed Premium

Het nieuwbouwproject ‘Ons Tuindorp’ in het Homeruskwartier in Almere-Poort is gebaseerd op medeopdrachtgeverschap. De projectontwikkelaar, architecten én bewoners ontwikkelen samen de buurt, de woningen en de (zorg) voorzieningen. Er is sprake van een competitie die nu de tweede ronde is ingegaan als onderdeel van het programma ‘IkbouwmijnhuisinAlmere’. Het belooft in vele opzichten een boeiende opdracht te worden.

Het nieuwbouwproject ‘Ons Tuindorp’ in het Homeruskwartier in Almere-Poort is gebaseerd op medeopdrachtgeverschap. De projectontwikkelaar, architecten én bewoners ontwikkelen samen de buurt, de woningen en de (zorg) voorzieningen. Er is sprake van een competitie die nu de tweede ronde is ingegaan als onderdeel van het programma ‘IkbouwmijnhuisinAlmere’. Het belooft in vele opzichten een boeiende opdracht te worden.
De plannen van de gemeente Almere voor de nieuwbouwwijk het Homeruskwartier zijn in het programma ‘ikbouwmijnhuisinalmere’ van randvoorwaarden en procedures voorzien. Uit het voorlopige bestemmingsplan valt op te maken dat het gaat om een levendige nieuwe wijk met eigen centrum voorzieningen, groen, water, openbaar vervoer, strategisch gelegen tussen de kust van het IJsselmeer en Almere-Centrum en dichtbij een aantal belangrijke uitvalswegen.

Vergrijzing

Ook in een betrekkelijk jonge stad als Almere is sprake van vergrijzing. Onder de huidige bewoners zijn velen die graag in Almere willen blijven wonen op een voor hen aantrekkelijke en betaalbare wijze.
Uit cijfers van het CBS blijkt dat in het eerste kwartaal van 2007 in Almere meer dan 22 procent van de bevolking 50 jaar of ouder is;16 procent is al 55 jaar of ouder. Het vorige kabinet heeft, gelet op deze demografische trend en de geconstateerde behoefte aan het zelfstandig kunnen wonen tot op hogere leeftijd, een ambitieus voorstel gedaan dat erin voorziet dat ultimo 2009 landelijk minimaal 255.000 zogeheten nultredenwoningen extra beschikbaar moeten komen. Daarvan zijn bijna 100.000 voor het verzorgd wonen in zelfstandige woningen bestemd.
Het beleid van de overheid is er daarbij op gericht zorg zoveel mogelijk buiten de muren van zorginstellingen aan te bieden. Een van de meedingende projectontwikkelaars Hillgate Properties heeft een opzet voor het Homeruskwartier gemaakt die zich vooral richt op de groep bewoners van 55-plusser. Juist die groep – zo bleek uit twee bijeenkomsten – voelt zich nog lang niet afgeschreven en wil graag in Almere (blijven) wonen, maar dan wel op een zelfstandige en duurzame manier. Ze willen graag nog één keer verhuizen naar een woning in een levendige buurt die voorkomt dat ze ooit naar een verzorgingshuis toe zouden moeten. Daarom zal een deelgebied ontwikkeld worden waarin deze doelgroep zelfstandig kan wonen in een prettige, veilige en toegankelijke omgeving. Daar zullen zowel appartementen als bungalows worden gebouwd. Een zorgpunt voor het eventueel monitoren van de gezondheid van een zorgbehoevende in de eigen woning en het snel te hulp komen in geval van nood is gepland. Het zal overigens geen typische seniorenwijk worden.
De toekomstige bewoner neemt een belangrijke plaats tijdens de planuitwerking en -realisatie. Consumentgericht bouwen is de norm in Almere. Moderne consumenten laten zich niet in een hokje plaatsen en hebben vrijheid nodig, ook in keuzes, types en opties. Juist daarom is het van belang om naast bijzondere ontwerpen en woningtypes, de consument invloed te geven op de grootte, indeling en identiteit van zijn woning. Voor de financiële haalbaarheid van een kwalitatief en stedenbouwkundige aantrekkelijke buurt die bevolkt zal worden door een oudere generatie is een zekere, minimale omvang van het aantal nieuwbouwwoningen nodig. Dit vooral ook met het oog op de exploitatie van de (toekomstige) zorgvoorzieningen die ertoe zullen bijdragen dat het concept van levensloopbestendigheid in de praktijk gaat werken. Geschat wordt dat hiervoor minimaal drie hectare grond nodig is waar in totaal honderd woningen zullen worden gebouwd.

Sturing

Het deelgebied binnen het Homeruskwartier zal bestaan uit een mix van moderne levensbestendige woonconcepten die aansluiten op de maatschappelijke ontwikkelingen. Zij zullen bewijzen dat het mogelijk is om op flexibele wijze elke vorm van zorg in eigen huis te realiseren. Zo zijn er mogelijkheden tot koop en huur. Er ontstaan zowel appartementen als grondgebonden woningen. Er is daarbij een variëteit in prijsklasse. Tenslotte is de sociale en fysieke infrastructuur erop gericht dat de bewoners op een logische manier aanspraak kunnen maken op elkaar en op de aanwezige faciliteiten. Door sturing te geven aan al deze elementen kan juist in intensieve samenspraak met toekomstige bewoners ervoor gezorgd worden dat het geheel meer is dan de optelsom van delen.
Ir. Machiel van der Plas, partner bij Premium Vastgoed, Nijmegen
mvdplas@premiumvastgoed.nl

Reageer op dit artikel