nieuws

Kabinet geeft nog dit jaar duidelijkheid over contour kilometerheffing

bouwbreed

De contouren van de kilometerheffing worden nog dit jaar duidelijk. Het kabinet belooft nog dit najaar een eerste uitvoerbare, maar onomkeerbare stap op weg naar anders betalen voor mobiliteit.

Dat kondigde gisteren minister Eurlings (verkeer) in zijn begroting aan.
De kilometerheffing past in de drieslag: benutten, bouwen en beprijzen uit de Nota mobiliteit. Eurlings wil niet wachten tot 2012 met de invoering van de kilometerheffing, maar stuurt aan op een eerste fase die nog deze kabinetsperiode wordt ingevoerd. Basis is dat weggebruikers betalen naar gebruik en daarbij zullen de tarieven variëren naar tijd, plaats en milieu.
Om schokeffecten te voorkomen door abrupte omzetting van de aanschafbelasting (bpm) in een kilometerprijs zal vanaf volgend jaar de belasting stapsgewijs worden ondergebracht bij de Motorrijtuigenbelasting. De netto-opbrengsten van de kilometerprijs vloeien via het infrastructuurfonds terug naar nieuwe investeringen in de infrastructuur. De kosten van het systeem mogen niet meer dan 5 procent bedragen. Waarschijnlijk beslist het kabinet tot een eerste fase met een heffing op het hoofdwegennet.
Eurlings schrijft dat het kabinet hecht aan breed maatschappelijk draagvlak, zoals door het Platform Anders Betalen voor Mobiliteit is bereikt. Het draagvlak begint weg te ebben. Maatschappelijke organisaties morren over de toenemende files en de VVD heeft in de Tweede Kamer haar steun voor een heffing ingetrokken.
Als antwoord gaat de regering in 2008 een “gesprek met de weggebruiker” aan. Het is de vraag of dat afdoende is, maar Eurlings verwacht begrip voor de hogere rekening in ruil voor betere doorstroming en eerlijkere verdeling van lasten.
De minster schept ook geen duidelijkheid over tol en de versnellingsprijs in relatie met de kilometerprijs. Wel stelt hij een commissie in die zich mag buigen over andere manieren van financiering van de infrastructuur. Daarbij speelt uitdrukkelijk de combinatie met gebiedsontwikkeling een rol. Eurlings heeft daarbij een andere samenwerkingsvormen met marktpartijen voor ogen.

Reageer op dit artikel