nieuws

Geldrop moet weer een aantrekkelijk hart krijgen

bouwbreed

De gemeente Geldrop-Mierlo wil volgend jaar al een begin maken met een voorgenomen grondige verbouwing van het centrum van Geldrop. Want dit uit de kluiten gewassen Brabantse dorp moet weer een aantrekkelijk hart krijgen.

De vernieuwing vormt geen breuk met het verleden maar moet de relatie juist herstellen, blijkt uit het juist gepresenteerde ontwerp-masterplan. Voor de komende tien, vijftien jaar staat een programma op stapel dat “de aantasting van het centrum van de afgelopen decennia stopt” en dat “weer structuur en kwaliteit geeft”.
Uitgangspunt is dat wordt aangehaakt “bij de oorspronkelijke sfeer van het stadsdorp”. Vanaf de jaren zestig is daarvan veel vernield in het kader van de modernisering, zeg maar de aanpassing aan de eisen van de tijd. Het verzet daartegen begon al direct na een kaalslag in 1966 waaruit het Heuvelplein ontstond. Dat was al direct een lelijk plein in de ogen van veel inwoners. In de jaren zeventig werd verder gesloopt en nieuw gebouwd in de destijds courante stijl.
Een flinke verdichting in het winkelgebied en ondergronds parkeren moeten van het centrum weer een aantrekkelijk verblijfsgebied maken. Boven de winkels zal worden gewoond.

Horecaplein

De gemeenteraad beslist rond de jaarwisseling over het masterplan, maar één onderdeel is vooruitlopend erop al bestuurlijk rondgebreid: de herinrichting van de Kleine Heuvel als horecaplein.
Volgens het plan kan verder onder meer de relatie met de Dommel worden versterkt door op de plaats van het huidige postkantoor een nieuw gemeentehuis te bouwen, aangevuld met wonen langs de rivier. Op de plaats van het bestaande gemeentehuis wordt het dan mogelijk “een intiem buurtje met herenhuizen” te maken “als voorzetting van het centrum”. Om de relatie van het centrum met de omgeving te versterken wordt ook gedacht aan “een monumentale woonwand” langs de Mierloseweg.
De bedoeling is de vele voorstellen uit het masterplan in de loop van de jaren gefaseerd uit te voeren. In het ontwerpplan wordt gesuggereerd een ontwikkelaar in de arm te nemen die risico wil dragen en in nauwe samenwerking met de gemeente de gebiedsontwikkeling vorm kan geven.
“Wellicht zien sommigen het centrum van Geldrop nu als een verwaarloosde stiefdochter in de regio”, wordt in het masterplan de context geschetst waarin de vernieuwing moet plaatsvinden. Maar het kan, zo luidt het wenkend perspectief, weer bekend worden “als een dorp aan de Dommel waar je goed boodschappen kan doen, leuk kan shoppen en waar je om uit te gaan, dankzij de aanwezige kwalitatief hoogwaardige horeca, niet altijd meer naar Eindhoven hoeft.”

Reageer op dit artikel